Ü ile başlayan 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 2 harfli toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜC

Üç. Üç (bk. üç, üj, üş).

ÜÇ

İkiden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 3 ve III rakamlarının adı. İkiden bir artık. Üç (bk. üc, üj, üş).

ÜJ

Üç (bk. üc, üç, üş).

ÜZ

Ovalık, düzlük. Yüz. Katı, sert. Yüz, surat. Dokuztaş oyunu. Yüz, taraf, kısım, parça. Yüz, çehre. Yüz (bk. yüzünden). Sağır.

ÜK

Yük. Yatak, yorgan yığını. Yatak yığını. (Boğaz Susuz Kars).

ÜR

Hendek.

ÜŞ

Üç. Üç (bk. üc, üç, üj). Üç, 3. İşte, şimdi. Çünkü. Ancak.

ÜF

Üf!.

ÜN

Ön. Ağıl. Öğüt. Diken topluluğu, dikenlik. Ses. Ön (bk. ön). Şöhret. Herkesşe bilinme, tanınma durumu, san, şöhret, şan. İnsan sesi. Bireyin gerçekte ne olduğunun karşıtı olarak çevresindekilerin kanılarına uyan kimliği. Ses, yüksek ses, nida, avaz, sada. Şöhret, şan. Yüksek ses, ses.

ÜY

Ev. Bostan evi, höyük. Ev. (Haymana Ankara).

ÜS

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır.. Kök, asıl, temel, esas. Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, atölyeleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli veya geçici olarak konaklanılan yer. Bir askeri harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge. Yatak. Giysi. Üst. Giysi. (Poyra Eskişehir). Asıl, kök.

ÜL

Yumurtadan yeni çıkan civciv için, mısır unu ve az suyla yapılan yem. Köşe. Yön. El. Civciv için mısır unu ve az su ile yapılan yem.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük