Ü ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 12 harfli toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜLKÜLEŞTİRME

Ülkü durumuna getirme, idealleştirme.

ÜRETİLEBİLME

Üretilebilmek işi.

ÜRÜNDÜLENMEK

Seçilmek, ihtiyar olunmak.

ÜRETEROGRAFİ

Kontrast maddenin üretere geçişinden sonra görüntü alınması.

ÜRTMEKLENMEK

Sürgün vermek.

ÜROBİLİNOJEN

Safra kanallarıyla bağırsağa atılan bilirubinin bağırsaklarda bakteriler tarafından indirgenmesiyle oluşan, dışkı, özellikle idrarla atılan renksiz ürün.

ÜZENGİLENMEK

Hayvan, üzengi ile vurulmak.

ÜFLEYİVERMEK

Üfleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÜRETROREKTAL

İdrar kanalı ve düz bağırsağa ait olan.

ÜVEYİKBUĞDAY

Ekmeği lezzetli, sert buğday.

ÜÇKAĞITÇILIK

Üçkâğıtçının işi. Yalancılık, düzencilik, dolandırıcılık.

ÜFLEYEBİLMEK

Üfleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÜSGEYHLETMEK

Yükseltmek.

ÜSÜRGELENMEK

Korkmak, ürkmek. Korkmak.

ÜTÜLEYEBİLME

Ütüleyebilmek işi.

ÜMİTLENDİRME

Umutlandırma.

ÜLEŞTİRİLMEK

Üleştirme işi yapılmak.

ÜNİVERSİTELİ

Üniversite öğrencisi.

ÜZDÜRÜVERMEK

Gönlünü yapmak, kandırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük