Ü ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 11 harfli toplam 48 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜZENGİLENME

Üzengilenmek işi.

ÜZÜMÇİNGİLİ

Yazma kenarına yapılan oya. (Yalvaç Isparta).

ÜSTÜNLEŞMEK

Üstün duruma gelmek.

ÜRETROGRAFİ

Üretra ağzından kontrast madde verilerek üretranın görüntülenmesi.

ÜZENGİLEMEK

Koşturmak için hayvana üzengi ile vurmak.

ÜTOPYACILIK

Ütopyacı olma durumu.

ÜRENDELEMEK

Seçmek, ayırmak. Seçmek. Açığa çıkarmak için incelemek.

ÜLTİMATOMSU

Ültimatomu andıran, ültimatoma benzeyen, ültimatom gibi.

ÜSTEĞMENLİK

Üsteğmen olma durumu. Üsteğmenin rütbesi. Üsteğmenin görevi.

ÜRETERORAFİ

Üreterdeki yırtık, fistül gibi açıklığın dikilmesi.

ÜYÜKLÜTATAR

Edirne şehrinde, Karakasım nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÜRETEBİLMEK

Üretme imkânı veya olasılığı bulunmak. Üretmeyi becermek.

ÜSTÜPÜLEMEK

Üstüpü ile silmek veya temizlemek.

ÜFÜRÜKÇÜLÜK

Üfürükçünün işi.

ÜRÜNDÜLEMEK

Seçmek, ayıklamak. Açığa çıkarmak için incelemek. İyisini seçmek, iyisini ihtiyar etmek.

ÜŞÜYEBİLMEK

Üşüme olasılığı bulunmak.

ÜRODİALİZİS

İdrarın kısmi veya tamamen azalması.

ÜREYEBİLMEK

Üreme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÜROSİSTİTİS

İdrar torbası yangısı.

ÜSTÇAVUŞLUK

Üstçavuş olma durumu. Üstçavuşun rütbesi. Üstçavuşun görevi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük