Ü ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 11 harfli toplam 48 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜĞÜRTLENMEK

Seçilmek.

ÜRONEFROZİS

Böbrek pelvisi ve tubulusların biriken idrarla gerilmesi.

ÜSTÇAVUŞLUK

Üstçavuş olma durumu. Üstçavuşun rütbesi. Üstçavuşun görevi.

ÜSTEĞMENLİK

Üsteğmen olma durumu. Üsteğmenin rütbesi. Üsteğmenin görevi.

ÜSTEMBELLİK

Üstelik, fazladan.

ÜŞERÇÖZÜŞÜM

Elektrik akımı ile bir özdeğin ayrıştırılması, örn. suyun hidrojen ve oksijene ayrılması.

ÜROSİSTİTİS

İdrar torbası yangısı.

ÜRETERORAFİ

Üreterdeki yırtık, fistül gibi açıklığın dikilmesi.

ÜYÜKLÜTATAR

Edirne şehrinde, Karakasım nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÜZÜLÜVERMEK

Çabucak üzülmek.

ÜRENDELEMEK

Seçmek, ayırmak. Seçmek. Açığa çıkarmak için incelemek.

ÜSTÜNLEŞMEK

Üstün duruma gelmek.

ÜSTÜMBÜLLÜK

Kağnı arabasında, tekerin üstündeki bölüm.

ÜRETROSPAZM

İdrar yolu kas dokusunun spazmı.

ÜŞÜŞÜVERMEK

Çabucak üşüşmek.

ÜRKEKLEŞMEK

Ürkek duruma gelmek.

ÜSTÜPÜLEMEK

Üstüpü ile silmek veya temizlemek.

ÜRETEBİLMEK

Üretme imkânı veya olasılığı bulunmak. Üretmeyi becermek.

ÜRETROSTOMİ

Üretranın ameliyatla açıldıktan sonra dikilmemesi, açık bırakılması.

ÜŞÜYEBİLMEK

Üşüme olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük