ÜÇE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "üçe" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. üçe ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu üçe ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde üçe olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÜÇEŞBÖLÜM

8 harfli kelimeler

ÜÇEBÖLEN, ÜÇELLEME, ÜÇERLEME

7 harfli kelimeler

ÜÇERDEK, ÜÇETEYH, ÜÇEVLER

6 harfli kelimeler

ÜÇERLİ, ÜÇETEK

4 harfli kelimeler

ÜÇER, ÜÇEL, ÜÇEM

3 harfli kelimeler

ÜÇE

Bazı kelimelerin anlamları

ÜÇE

Yüce, yüksek. Arka.

ÜÇETEK

Eskiden erkeklerin, şimdi kimi köylerde kadınların giydiği bir çeşit giysi.

ÜÇEVLER

Bitlis şehri, Bölükyazı bucağına bağlı bir yer. Kastamonu kenti, İnebolu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kırıkkale şehri, Keskin ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Mardin kenti, Kızıltepe ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Muş şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÜÇERLEME

Karadenize özel bir dalga biçimi. Üçer üçer ayırma. Ramazan ayının başında, ortasında ve sonunda üçer gün oruç tutma.

ÜÇER

Üç sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her defasında üçü bir arada olan, her birine üç.

ÜÇEBÖLEN

Açının üç eşit açıya bölünmesi probleminin çözümünde yardımcı eğri. Üçgenin iç açısını üç eşit parçaya bölen doğrulardan her biri.

ÜÇEŞBÖLÜM

Üç eşit parçaya ayırma.

ÜÇERDEK

Yelkenleri yukarı basan makaralara dolanan ip.

ÜÇETEYH

Etek, don ve benzerleri giysi için kullanılacak kumaşın birimi, üç boy: Men donu üçeteyhden giyerim.

ÜÇEM

Ankara kenti, Balâ ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÜÇEL

Üç el.

ÜÇELLEME

Tırıs koşma: At gibi üçelleme gidiyorsun.

ÜÇERLİ

Üçer üçer sıralanmış. Her biri üç birimden oluşan.

  -   -   -  

Anlamında ÜÇE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜÇE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÜÇLEME

Üçlemek işi. Üçü bir arada bükülmüş. Teslis. Bentleri üçer dizeli olan türkü. Bir oyuncunun aynı karşılaşmada üç sayı yapması durumu. Bir yazarın, konu ve fikrî yapı olarak birbirini izleyen üç eseri, triloji.

PAYSALLAMAK

Caydırmak : Koyunları üçer liraya satacaktım, filan adam paysalladı.

TESLİS

Üçe çıkarma, üçleme. Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, üçleme.

KUTMU

Üçetek. Gelinlerin giydiği bir cins kırmızı beyaz çizgili kumaş.

SAÇAKLIKUŞAK

Kadınların üçetek giydikleri zaman bellerine doladıkları kalın kuşak. (Celiptaş Yalvaç Isparta).

PEŞRİ

Üçetek denilen kadın giysisi. Entari.

BÖCEKLER

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

FELDSPAT

Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu.

BÖLÜK

Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım. Hizip. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı. Saç örgüsü.

ÖNLÜK

Herhangi bir iş genellikle de yemek yaparken giysi kirlenmesin diye giyilen, boyundan askılı ve bele bağlanan örtü. Laboratuvar, tezgâh ve benzerleri yerlerde çalışırken giysinin kirlenmemesi için giyilen, gömlek tarzında olup etek boyu uzun olan, genellikle beyaz renkte giysi. Ortaöğretimin ilk beş yılında öğrencilerin giydiği bir örnek giysi. Küçük çocuklara yemek yedirirken üstlerini korumak için boyunlarına bağlanan örtü. Değirmene öğütülmeye götürülen tahıldan hemen kullanılmak için sırası gelmeden öğütülen azıcık un. Ekmek pişirilen saca desteklik yapan üç ayaklı sacayak. Hayvanların önünde, yem yemeleri için ayrılan yer. Öncü. Kötü kadın. El havlusu. Keçi derisinden yapılan çalışma önlüğü. (Yalvaç Isparta). Yalnız üçetek üzerine giyilen önlük. (Celiptaş Yalvaç Isparta). Siyah ya da kahverenginde yün kadın etekliği. (Gücüllü Yalvaç Isparta). Ahırdaki hayvan yemliği. (Derekuşculu Görele Giresun).

BEŞLEME

Beşlemek işi. Tahmis. Bir gazelin her koşasının üstüne üçer dize ekleme. Eklenenler koşanın birinci dizesiyle uyaklanır.

GAYTAN

İnce, sağlam ip. Öküz giderken söylenir. Yolcu eşyası, denk. Üçetek adı verilen kadın giysilerinin yakalarına yapılan sırma işleme. (Yukarıdinek Şarkikaraağaç Isparta).

ÜÇLEŞMEK

Üçe çıkmak, bir veya ikiyken üç olmak.

PEŞ

Arka, art. Elbisenin etek kısmı. Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası. Yüzü dönük, ters. Kâğıt oyunlarında el tutma, kâğıt alma. Üçetek denilen kadın giysisi. Peş, arka. Etek.

TELEK

Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy.

KÜCE

Silindir biçiminde ağaç. Çıkmaz sokak: Acele etme küçeye varırsın.

ERTERİ

Erkek gömleği. (Yukarıdinek, Beyköy Şarkikaraağaç, Avşar Gelendost Isparta; Yayla, Erenköy Eskişehir). İç astarlı kadın giysisi (Meyvebükü Güdül Ankara). Üçetek. (Kötürnek Gelendost Isparta).

DÖNE

Karşı ziyarette bulunma. Defa, kere. Minder güreşlerinde her üçer dakikalık süre. Aynı amaçla belirli bir yer ve zamanda düzenlenen kılıçoyunu yarışmaları. Bir başarı sıralaması yapmak üzere birçok kişi ya da takım arasında ve her birinin ötekilerle karşılaşması biçiminde yapılan yarışma ya da oyunların tümü. Bir başarı sıralaması yapmak üzere bir çok kişi ya da takım arasında ve her birinin ötekilerle karşılaşması biçiminde yapılan yarışma ya da oyunların tümü. "1."Bundan sonraki çocuklar erkek olsun" anlamında kullanılan bir isim. Karşı ziyarette bulunma.".

PUFURTMA

Üçetek giysi.

ÜÇLEMEK

Üçe çıkarmak. Tarlayı üç kez sürmek. Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük