Sonu ÖZEREK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "özerek" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu özerek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında özerek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde özerek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZEREK

Asıl amaç, ulaşılmak istenen şey.

GÖZEREK

Buğday, toprak ve benzerleri şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur. Diyarbakır ili, Çermik belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Elâzığ kenti, Başyurt nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında ÖZEREK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖZEREK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TOPOİZOMERAZ

Halkalanmış, halka halindeki DNA çift sarmalını çözerek uzamış DNA iplikleri veren enzim grubu. Ökaryotlarda DNA'daki süpersarmalları açan veya yapıya dâhil eden enzimler.

HİYALÜRONİDAZ

Hiyalüronik asiti eritici enzim, hücreler arasındaki hiyalüronik asiti eritmek suretiyle hücre bağlantısını çözerek dokunun geçirgenliğini arttıran madde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük