Sonu ÖRS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "örs" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu örs ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında örs olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde örs olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YUVARLAKÖRS

10 harfli kelimeler

SAKALLIÖRS

8 harfli kelimeler

KABAKÖRS, KÜÇÜKÖRS, YASSIÖRS

7 harfli kelimeler

KARAÖRS

4 harfli kelimeler

KÖRS

3 harfli kelimeler

ÖRS

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRS

Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç. Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı gereci.

SAKALLIÖRS

Kazanların yan yüzlerini yapmakta kullanılan örs. (Bursa).

KARAÖRS

Demirci örsü. (Bor Niğde.). Kuvveti, güçlü kimse.

KABAKÖRS

Üst yüzü bombemsi olan dört köşeli bakırcı örsü. (Bursa).

YUVARLAKÖRS

Yuvarlak başlı kalaycı örsü. (Yalvaç Isparta).

YASSIÖRS

Kap düzeltmekte kullanılan (T) biçiminde demir araç. (Güdül Ankara).

KÜÇÜKÖRS

Çivi perçinleme örsü. (Ankara).

KÖRS

Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında ÖRS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖRS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÖRSELEME

Örselemek işi.

HIRPALAMAK

Örselemek. Dövmek. İtip kakmak, azarlamak veya yıpratmak.

ÖRSELEYİŞ

Örseleme işi.

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

MINCIKLAMAK

Örseleyecek veya biçimini bozacak gibi ellemek, sıkıştırmak.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

PÖRSÜKLÜK

Pörsük olma durumu.

GÖRÜNTÜ

Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme. Manzara. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

ÖRSELENME

Örselenmek işi. Travma.

PORSUMAK

Pörsümek.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

FAÇUNA

Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılmış olan sargı.

ÖRSELENMEK

Örseleme işine konu olmak.

ODYOVİZÜEL

Görsel-işitsel.

PORSUMA

Pörsüme.

SALKIMAK

Gevşeyip sarkmak, pörsümek.

DESEN

Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılmış olan çizim. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme. Desen yapma sanatı.

ÖRSELENİŞ

Örselenme işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük