Sonu ÖRE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "öre" olan, toplam 28 adet kelime bulunmaktadır. Sonu öre ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında öre olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde öre olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÇOBANBÖRE, GELİNGÖRE, YEŞİLYÖRE

7 harfli kelimeler

SAĞTÖRE, ATATÖRE, BEKTÖRE, BEYTÖRE, BÖRBÖRE, ELEGÖRE, GÖKTÖRE, GÖZGÖRE, GÜNTÖRE, KÜLÇÖRE

6 harfli kelimeler

AKTÖRE, AYTÖRE, ELGÖRE, ERTÖRE, EVGÖRE

5 harfli kelimeler

FLÖRE, ELÖRE

4 harfli kelimeler

GÖRE, TÖRE, YÖRE, HÖRE, KÖRE, MÖRE, SÖRE

3 harfli kelimeler

ÖRE

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRE

Güç, erke. Çevre, dolay. Makarna. Üç yaşında dişi tay. Yün, iplik eğirme aracı, kirmen. Ora bura, kıyı köşe. Örek; bina. Gazete, dergi veya kitap gibi yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru bölünmüş olduğu kısımlardan her biri.

SAĞTÖRE

Ahlak.

BÖRBÖRE

Yanyana.

AYTÖRE

İyi töre, aydınlık getiren töre.

GELİNGÖRE

Nişan hediyesi. Geline götürülen hediye. Gelin geldiğinin ertesi günü yapılan ziyaret: Gelingöreye gittim.

GÖZGÖRE

Ocakların ve büyük dolapların iki yanındaki küçük hücrecikler.

AKTÖRE

Ahlak.

YEŞİLYÖRE

Kahramanmaraş şehrinde, Türkoğlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇOBANBÖRE

Üzerine kırmızı biber ile tuz dökülüp ıslatılmış ekmek, (inönü Eskişehir).

KÜLÇÖRE

Külde pişirilen çörek.

GÜNTÖRE

Törelere bağlı kimse.

ELEGÖRE

Uygun.

ATATÖRE

Atalardan gelen töre.

BEKTÖRE

Güçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlıkimse.

BEYTÖRE

Törelere göre bey olmuş kimse.

GÖKTÖRE

Törelere bağlı kimse.

  -   -   -  

Anlamında ÖRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ADLİYE

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AHLAKÇA

Ahlak anlayışına göre, ahlak değerleri bakımından, ahlaken.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AHİLİK

Cömertlik. Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ADAP

Töre. Yol yordam.

ADAYLIK

Aday olma durumu, namzetlik. Bir görevde yetiştirilme.

AĞITLAMA

Ölmüşleri anmak için düzenlenen törende okunan övgü.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

ADAPTÖR

Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı. Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.

AHİRET

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

AÇMA

Açmak işi. Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek. Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

AĞIRLAŞMAK

Ağır duruma gelmek. Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. Güçleşmek, zorlaşmak. Gökyüzü bulutlu ve karanlık, iç karartıcı bir hâl almak. Ağırbaşlı olmak. Yavaşlamak. Yiyecek bozulmaya yüz tutmak. Gebe kadın doğurması yaklaşmak. Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak. Organ görevini yapamaz duruma gelmek.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük