Sonu ÖLÇER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ölçer" olan, toplam 118 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ölçer ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ölçer olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ölçer olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GİDERGENLİKÖLÇER

15 harfli kelimeler

BULANIKLIKÖLÇER, İLETKENLİKÖLÇER, POTANSİYELÖLÇER, REAKTİFLİKÖLÇER

14 harfli kelimeler

YÜKSEKLİKÖLÇER, IŞIKLILIKÖLÇER, KÜÇÜKAKIMÖLÇER, PARLAKLIKÖLÇER, YÜKSEKISIÖLÇER

13 harfli kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER, SAKKAROZÖLÇER, AKMAZLIKÖLÇER, DUYARLIKÖLÇER, ELEKTRİKÖLÇER, İÇBASINÇÖLÇER, İZLEYİCİÖLÇER, KALINLIKÖLÇER, MIKNATISÖLÇER, MİNİAKIMÖLÇER, MİNİIŞIMÖLÇER, TİTREŞİMÖLÇER, YANSITIMÖLÇER

12 harfli kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER, GEÇİRİMÖLÇER, GÖRÜNGEÖLÇER, GÖZENEKÖLÇER, KARALIKÖLÇER, KIRILIMÖLÇER, SALINIMÖLÇER, SERTLİKÖLÇER, SOĞURUMÖLÇER, UZAKLIKÖLÇER

11 harfli kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, ÇAPRAZÖLÇER, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, RÜZGARÖLÇER, YAĞMURÖLÇER, ALKALİÖLÇER, DEPREMÖLÇER, DİRENÇÖLÇER, GÜNERKÖLÇER, GÜRLÜKÖLÇER, İÇERİKÖLÇER, İŞİTİMÖLÇER, TOPLUMÖLÇER, YANSIMÖLÇER

10 harfli kelimeler

ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GRİZUÖLÇER, POLARÖLÇER, SOĞUMÖLÇER, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER, ÇEKİMÖLÇER, ALKALÖLÇER, ÇEKİŞÖLÇER, ÇIKTIÖLÇER, DEVİRÖLÇER, DONÜŞÖLÇER, DÜŞEYÖLÇER, DÜZEYÖLÇER, GİRİMÖLÇER, GÖLGEÖLÇER, LÜMENÖLÇER, OYLUMÖLÇER, TARİHÖLÇER, YÜZEYÖLÇER

9 harfli kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, EĞİMÖLÇER, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, OZONÖLÇER, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER, AKIŞÖLÇER, ALANÖLÇER, EVREÖLÇER, ISILÖLÇER, IŞILÖLÇER, İZGEÖLÇER, LÜKSÖLÇER, MİNİÖLÇER, ODAKÖLÇER, UCAYÖLÇER

8 harfli kelimeler

AÇIÖLÇER, GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, SÜTÖLÇER, YAĞÖLÇER, YELÖLÇER, AKIÖLÇER, DOZÖLÇER, SESÖLÇER

7 harfli kelimeler

SUÖLÇER

6 harfli kelimeler

KÖLÇER

5 harfli kelimeler

ÖLÇER

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇER

Ateşi karıştıracak demir kol.

YOĞUNLUKÖLÇER

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

REAKTİFLİKÖLÇER

Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

DERİNLİKÖLÇER

Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre.

GENLEŞMEÖLÇER

Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen araç, dilatometre.

BULANIKLIKÖLÇER

Katı asıltı dizgelerinde, bağıl ışık geçirimini ölçerek asıltı derişimini ya da yüzey alanını belirleyen aygıt.

KÜÇÜKAKIMÖLÇER

Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

GİDERGENLİKÖLÇER

Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

IŞIKLILIKÖLÇER

Işıklılıkları ölçmeye yarayan aygıt.

SICAKLIKÖLÇER

Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre.

İLETKENLİKÖLÇER

Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt.

PARLAKLIKÖLÇER

Yansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

AYDINLIKÖLÇER

Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre.

YÜKSEKISIÖLÇER

Işık, ışınım ve ısılçilft ile, elektrik direncinin özelliklerinden yararlanarak yüksek sıcaklık ölçen aygıt.

POTANSİYELÖLÇER

Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt.

YÜKSEKLİKÖLÇER

Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİZYEM

Sıcaklıkölçerde santigradın onda biri.

BAROMETRE

Basınçölçer.

ALTİMETRE

Yükseklikölçer.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.

AMPERMETRE

Akımölçer.

AKSELEROMETRE

İvmeölçer.

BASINÇÖLÇER

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

AMPERÖLÇER

Akımölçer.

FOTOMETRE

lşıkölçer.

BOLOMETRE

Işınımölçer.

ANEMOMETRE

Yelölçer.

DANSİMETRE

Yoğunlukölçer.

DİLATOMETRE

Genleşmeölçer.

AREOMETRE

Sıvıölçer.

DERECE

Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

BATİMETRE

Derinlikölçer.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

ALKALİMETRE

Alkaliölçer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük