Sonu ÖLÇÜM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ölçüm" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ölçüm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ölçüm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ölçüm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

15 harfli kelimeler

BULANIKLIKÖLÇÜM, İLETKENLİKÖLÇÜM, POTANSİYELÖLÇÜM

13 harfli kelimeler

SICAKLIKÖLÇÜM

12 harfli kelimeler

KIRILIMÖLÇÜM

11 harfli kelimeler

BASINÇÖLÇÜM

10 harfli kelimeler

ALKOLÖLÇÜM, DİZİLÖLÇÜM, GEÇİMÖLÇÜM

9 harfli kelimeler

ASİTÖLÇÜM, ISILÖLÇÜM, ISINÖLÇÜM, IŞILÖLÇÜM, IŞIMÖLÇÜM, İZGEÖLÇÜM, KÜMEÖLÇÜM, ODAKÖLÇÜM, RENKÖLÇÜM, UCAYÖLÇÜM

8 harfli kelimeler

BAZÖLÇÜM, ISIÖLÇÜM, NEMÖLÇÜM

5 harfli kelimeler

ÖLÇÜM

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇÜM

Ölçme işi. Ölçülerek elde edilen sonuç. Ölçümleme sonucu, takdir. Eli işe yatkın, becerikli, usta. Doktor. Fal. En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiğini belirtme işlemi. Özdeğin türlü görünümlerini ve bunların niteliklerini karşılaştırabilmek ve dolayısıyla niceliklerini belirleyebilmek amacıyla nesnelere, ilişkin olduğu niteliğe uygun belli kurallara göre sayı verme işlemi. Bir kümenin altkümelerinden oluşan bir dolam üzerinde artı değerler alan sayılabilir toplamsal küme işlevi, Anlamdaş. sayılabilir toplamsal ölçüm. Türlü toplumsal olguların özelliklerini uygun ölçü araçları kullanarak sayısal olarak saptamaya yönelik bir bilme süreci. Bir değişken taşıdığı özelliği belirtmek için yapılan bir işlem. Ölçüye vurulan bir konuda bir ölçme aracıyla elde edilen ve ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilen değer. Şekil, biçim, tarz. Acemi, beceriksiz. Şımarık.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

KIRILIMÖLÇÜM

Özdeklerin kırılım indislerinin belirlenmesi.

GEÇİMÖLÇÜM

Geçimbilimsel ekonomik ilişkileri sayımsal eşitlik ve işlemlerle dile getiren bilgi dalı.

ISINÖLÇÜM

Bir dizgedeki ya da bir cisimdeki ısı niceliğinin ölçümü.

DİZİLÖLÇÜM

Salt yandaş, yansız, karşıt gibi geniş konumları saptamakla kalmayarak aynı zamanda arada yer alan alt bölümlenmeleri de belirleyebilen ölçüm.

İLETKENLİKÖLÇÜM

Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme.

IŞIMÖLÇÜM

Işınım erkesini ısıl erkeye çevirerek ölçme yöntemi.

ASİTÖLÇÜM

Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

BASINÇÖLÇÜM

Açık hava basınç ölçülerini değerlendiren etkinlikler.

IŞILÖLÇÜM

Elverişli aydınlatma koşulları sağlamak için ışık yeğinliği ölçümü.

ALKOLÖLÇÜM

Alkollü bir çözelti içinde yoğunluk ölçülmesi yoluyla alkol niceliğini belirleme yöntemi.

SICAKLIKÖLÇÜM

Sıcaklık derecesini ölçme yöntemleri. Dizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.

ISILÖLÇÜM

Sıcaklıkların ye sıcaklık değişimlerinin ölçümü.

POTANSİYELÖLÇÜM

Özdek niceliği, denge durganı değerlik gibi büyüklüklerin belirlenmesi amacıyla, bir elektrot potansiyelinin ya da eşdeğerleyim sırasında potansiyel değişiminin ölçümü.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

METRİK

Ölçümlü.

BATİMETRİ

Derinlik ölçümü.

EKVATOR

Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

KALORİMETRİ

Isı ölçümü.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

FOTOMETRİ

Işık ölçümü.

RADYOMETRİ

Işıma şiddetinin ölçümü.

GEOMETRİ

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

GÖSTERGE

Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

KALİBRASYON

Ölçümleme. Ölçülüleme.

KUMPAS

Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede kullanılan ölçüm aleti. Hile, düzen.

PSİKOMETRİ

Ruh ölçümü.

İZOMETRİ

Eş ölçüm.

JEODEZİ

Yer ölçümü.

BASINÇ

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik.

HIZÖLÇER

Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı, takograf, takometre, takigraf.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

GAZOMETRİ

Gaz ölçümü.

RÖNTGEN

Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi. Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film.

MESAHA

Yüz ölçümü.