Sonu ÖLÇÜM ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ölçüm" olan 9 harfli toplam 10 adet kelime bulundu. Sonu ölçüm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ölçüm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ölçüm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RENKÖLÇÜM

Bir özdekten geçen ya da yansıyan ışığı çözümleyerek o özdeğin özelliklerini inceleme. Derişimi bilinen ve bilinmeyen çözeltilerde ölçün renkte bir ayıraçla oluşturulan renklerin yeğinliklerini karşılaştırarak yapılan çözümleme.

KÜMEÖLÇÜM

Her kümenin, biçimsel görünüşle alt gerçeklik gibi iki ana kesimden oluştuğu ve bu devingen oluşumun ancak devingen bir yaklaşımla gözlenebileceği anlayışıyla uygun yordam ve ölçerler geliştiren küme toplumbilimi.

IŞILÖLÇÜM

Elverişli aydınlatma koşulları sağlamak için ışık yeğinliği ölçümü.

UCAYÖLÇÜM

Ucaylı ışığın işe karıştığı olayların incelenmesi. Kimi özdeklerin, ucaylanmış ışığı döndürme açılarını ölçerek çözeltideki derişimlerini belirleme yöntemi.

ISINÖLÇÜM

Bir dizgedeki ya da bir cisimdeki ısı niceliğinin ölçümü.

ASİTÖLÇÜM

Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi.

ISILÖLÇÜM

Sıcaklıkların ye sıcaklık değişimlerinin ölçümü.

ODAKÖLÇÜM

Aynaların ve merceklerin odak uzaklıklarını ölçüm işi.

IŞIMÖLÇÜM

Işınım erkesini ısıl erkeye çevirerek ölçme yöntemi.

İZGEÖLÇÜM

Işınım erkesinin, ışığın dalga boyunun ya da sıklığının işlevi olarak bağıl ölçümü.