ÖLÇÜM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ölçüm" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. ölçüm ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ölçüm ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ölçüm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLEYEBİLMEK

14 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLEYEBİLME

11 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLENMEK

10 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLEMEK

9 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLEME

7 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLÜ

5 harfli kelimeler

ÖLÇÜM

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇÜM

Ölçme işi. Ölçülerek elde edilen sonuç. Ölçümleme sonucu, takdir. Eli işe yatkın, becerikli, usta. Doktor. Fal. En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiğini belirtme işlemi. Özdeğin türlü görünümlerini ve bunların niteliklerini karşılaştırabilmek ve dolayısıyla niceliklerini belirleyebilmek amacıyla nesnelere, ilişkin olduğu niteliğe uygun belli kurallara göre sayı verme işlemi. Bir kümenin altkümelerinden oluşan bir dolam üzerinde artı değerler alan sayılabilir toplamsal küme işlevi, Anlamdaş. sayılabilir toplamsal ölçüm. Türlü toplumsal olguların özelliklerini uygun ölçü araçları kullanarak sayısal olarak saptamaya yönelik bir bilme süreci. Bir değişken taşıdığı özelliği belirtmek için yapılan bir işlem. Ölçüye vurulan bir konuda bir ölçme aracıyla elde edilen ve ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilen değer. Şekil, biçim, tarz. Acemi, beceriksiz. Şımarık.

ÖLÇÜMLEME

Değerlendirme, değer biçme. Bir ölçü aletinin veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında inceleme işlemi, ölçülüleme, kalibrasyon.

ÖLÇÜMLEYEBİLME

Ölçümleyebilmek işi.

ÖLÇÜMLÜ

Metre veya metreyi temel olarak alan ölçülerle ilgili, metrik.

ÖLÇÜMLEYEBİLMEK

Ölçümleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖLÇÜMLENMEK

Tasarlanmak. Heveslenmek, niyet etmek, hazırlanmak, kakışmak.

ÖLÇÜMLEMEK

Muhakeme etmek. Akıl süzgecinden geçirmek, sonuç almak, takdir etmek.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

METRİK

Ölçümlü.

İZOMETRİ

Eş ölçüm.

BASINÇ

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik.

RADYOMETRİ

Işıma şiddetinin ölçümü.

KALORİMETRİ

Isı ölçümü.

GÖSTERGE

Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

GEOMETRİ

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

EKVATOR

Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

JEODEZİ

Yer ölçümü.

HIZÖLÇER

Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı, takograf, takometre, takigraf.

BATİMETRİ

Derinlik ölçümü.

KALİBRASYON

Ölçümleme. Ölçülüleme.

PSİKOMETRİ

Ruh ölçümü.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

FOTOMETRİ

Işık ölçümü.

RÖNTGEN

Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi. Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film.

GAZOMETRİ

Gaz ölçümü.

KUMPAS

Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede kullanılan ölçüm aleti. Hile, düzen.

MESAHA

Yüz ölçümü.