Ö ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 7 harfli toplam 576 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZDOĞRU

Özü temiz, dürüst, doğru olan kimse.

ÖZLEŞME

Özleşmek işi, arılaşma. Ağacın çoğunlukla öze yakın bölümlerinin artık öz su iletmemesi ve bunun sonucunda kuruyup sertleşmesi olayı.

ÖDETMEK

Ödeme işini yaptırmak.

ÖNLEYİŞ

Önleme işi.

ÖZANLAM

Bir sözcüğün herkesçe benimsenmiş olan anlamı.

ÖZTANIR

Kendini tanıyan, bilen kimse.

ÖZLENEN

Özlem duyulan, kavuşmak istenilen, sevilen kimse.

ÖZYAPIM

Bir televizyon yapım merkezinin, kendi örgütü içinde, kendi olanaklarıyla hazırlattığı izlence. Ismarlama yapım karşıtı.

ÖYÜLMEK

Olgunlaşmak. Meyve ve benzerleri şeyler ezilmek. Sürülmek. Karıştırılmak, yoğrulmak.

ÖZSEVER

Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist.

ÖNGÜLLE

Öyle, onun gibi : Öngülle yaparsan düşersin.

ÖYKÜNME

Öykünmek işi, taklit.

ÖĞLENCİ

İkili öğretim yapan okullarda öğleden sonra ders gören öğrenci, sabahçı karşıtı.

ÖZENGİN

Özü sağlam, dürüst olan kimse.

ÖTEBERİ

Önemsiz, ufak tefek şeyler.

ÖVÜNDÜK

Ağrı kenti, Eleşkirt ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Gaziantep şehri, ŞehitKâmil belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ordu şehrinde, Uzunisa nahiyesine bağlı bir bölge.

ÖŞETMEK

Büyüklendirmek, kabartmak, böbürlendirmek.

ÖLMEŞÜK

Ölecekmiş gibi zayıf, sağlıksız.

ÖZDEĞER

Özel bir denkilemi sınır koşulları uyarınca sağlayan çözüm işlevlerine (özişlevlere) eşlenen değiştirgen. Ürünün ya da hammaddenin taşıdığı özelliklerden kaynaklanan değeri. Bir şirketin gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerinin şirketin veya kesimin sermaye maliyeti ile iskonto edilmiş değeri. A bir dördül dizeyve I birim dizey olmak üzere dizeyinin belirtenini sıfıra eşitleyerek bulunan denklemin köklerinden her biri. Bir özdeğerine karşılık gelen XA=koşulunu sağlayan X yöneyine özyöney ya da gizil yöney denir. anlamdaş gizil değer. Özü değerli olan kimse.

ÖKSİMEK

Göreceği gelmek, özlemek, istemek.