Ö ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 5 harfli toplam 434 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZELE

Çiğdem.

ÖĞMEN

Harman. Çanakkale ilinde, Pazarköy nahiyesine bağlı bir yer.

ÖNÖĞÜ

İnatçı, ters kişi.

ÖKSİZ

Öksüz.

ÖNÜZE

Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, av bekleme yeri.

ÖKSÜN

Odunundan sarı boya çıkarılan bir çeşit çalı.

ÖNEGİ

İnatçı, ters kişi.

ÖÇMEK

Sönmek : Ateş öçüyor.

ÖRÜLÜ

Örülmüş olan.

ÖZGÜL

Bir türle ilgili, bir türe ilişkin.

ÖSLÜK

Şala benzer bir çeşit başörtüsü.

ÖNBEL

Üvendirenin çivisi.

ÖREGÜ

Yün, iplik eğirme aracı, kirmen.

ÖTÜCÜ

Güzel öten, ötüşü güzel olan.

ÖRNEK

Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal.

ÖĞRÜN

Gizli.

ÖRPEK

Büyük mantar.

ÖZGÜÇ

Bilinen koşullara göre gerçekleşen ya da gizli kalan üretim ve satış gücü. Bireyin eylemde bulunma ve iş başarmasında yardımcı olan iç gücü. Özü güçlü, kuvvetli kimse.

ÖVLEN

Öğleyin.

ÖRFLÜ

Saygı uyandıran, sayılan kişi. Sözünü geçiren, yetkili kişi. Görünüşü korkunç, korku verici olan. Saygın kimse. Tanınmış, ünlü kimse.