Ö ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 3 harfli toplam 46 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLİ

Ölü.

ÖRF

Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek.

ÖNE

Önce, ilkönce. Biraz ileri, öte. Öyle. Önce.

ÖZE

Özgü.

ÖSA

Ucu yanmış odun parçası.

ÖVE

Üvey.

ÖDÜ

Açık renkli yabangüvercini.

ÖCÖ

Çocukları korkutmak amacıyla söylenen hayali yaratık, umacı, cin, peri.

ÖRK

Hayvanları çayıra bağlamaya yarayan kalın ip, örük.

ÖZİ

Kendi.

ÖTE

Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera. Bulunulan yere göre karşı yanda olan. Daha fazla, çok. Bir şeyin arkadan gelen bölümü. Dış.

ÖRD

Nem, az ıslaklık.

ÖĞE

Anne. Üvey. Bir veri kümesinin öğesi, örn.bir kütük, tutanak adı verilen belli bir sayıda öğeden oluşur, bir tutanak da başka öğelerden oluşur. Matematiksel bir dizgeyi oluşturan nesnelerden her biri (örn. Bir dizeyin yan ve dik sıralarını oluşturan her bir sayı; bir öbeği oluşturan her bir işler, vb.). Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri. Bir halkbilim olay ya da ürününün en küçük birimi, bk. örge, anakonu, örge tümgesi, örnek. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bir kümeyi ya da bir bölüğü oluşturan nesnelerden her biri. Atomsal sayısı eş olan atomların oluşturduğu özdek. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Bir bileşiği oluşturan daha yalın kesimlerden her birine Yerilen genel ad. Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü oluşturan bileşenlerden her biri.

ÖHÖ

Bir kimsenin kendi varlığını belli etmek, söylenen bir şey üzerine dikkat çekmek, birine takılmak vb. amaçlarla öksürür gibi yaparak çıkardığı ses.

ÖTA

Öteki.

ÖTÜ

Örtü. Öte, öteki - ötü yanda: öteki tarafta.

ÖĞÜ

Baykuş.

ÖBE

Durgun suların yüzündeki yeşil birikinti.

ÖZÜ

Sulak, verimli yer, otlak. Sevinç, şenlik. Arkadaş. Cana yakın kişi. Tanılan bir kimsenin adı yerine kullanılır. Kendi. Duru, katıksız olan.