Ö ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 15 harfli toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖKSÜZLERSOFRASI

Halka biçiminde dizilmiş yıldızlar kümesi.

ÖRGÜTLENEBİLMEK

Örgütlenme imkânı veya olasılığı bulunmak, teşkilatlanabilmek.

ÖKSÜZSEVİNDİREN

Değeri az, cicili bicili şey.

ÖDEVLENDİRİLMEK

Ödevlendirme işine konu olmak.

ÖZELLEŞTİRİLMEK

Özelleştirme işi yapılmak.

ÖRGÜTLENDİRİLME

Örgütlendirilmek işi, teşkilatlandırılma.

ÖZEKSELLEŞTİRİM

Bir ülkede nüfusun, ekonomik ve toplumsal etkinliklerin, ekin kuruluşlarının tek bir özekte toplanma eğiliminin yaratılması ve güçlendirilmesi yönünde benimsenen dizgeli yönelti.

ÖZDEŞLEŞEBİLMEK

Özdeşleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRME

Ölümsüzleştirmek işi.

ÖZLEŞTİRMECİLİK

Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma, tasfiyecilik, pürizm.

ÖZOFAGOSTOMOZİS

Nodüler solucan hastalığı.

ÖZGÜRLEŞEBİLMEK

Özgürleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖRNEKLEYEBİLMEK

Örnekleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖLÇÜMLEYEBİLMEK

Ölçümleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

ÖDÜLLENDİRİLMEK

Ödüllendirme işi yapılmak.