Ö ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 12 harfli toplam 54 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZOFAGOSKOPİ

Yemek borusu içerisinin optik aygıtla görülerek incelenmesi veya biyopsi materyali alınması.

ÖYKÜLEŞTİRME

Öyküleştirmek işi.

ÖNLEYEBİLMEK

Önleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖĞRENEBİLMEK

Öğrenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖLDÜRTEBİLME

Öldürtebilmek işi.

ÖZLEŞTİRMECİ

Özleştirmecilik yanlısı olan kimse, tasfiyeci, pürist.

ÖTEĞENGİLLER

(Eş anlamlısı: çalı-bülbülügiller, Sylviidae,türleri çok iyi bilinirler.

ÖFKELENDİRME

Öfkelendirmek işi.

ÖRGENSELKENT

Yirminci yüzyılın başında yaşamış kentbilimcilerin geliştirdikleri bir kurama göre, doğuşu, büyümesi ve yaşamının sona ermesi bir canlı varlığınkine tıpatıp benzeyen kentsel yerleşim yeri.

ÖKSÜZDOYURAN

Çok büyük bardak, çanak ve bunların içindeki yiyecek ve içecek.

ÖNGÖREBİLMEK

Öngörme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖTÜMLÜLEŞMEK

Yumuşamak.

ÖGLENAGİLLER

Örnek hayvanı öglena olan kamçılı bir hücreliler sınıfı.

ÖZENDİRİLMEK

Özendirme işi yapılmak.

ÖTELEYEBİLME

Öteleyebilmek işi.

ÖDÜLLENDİRİM

Bankalarda tasfiyeye uğramış alacaklar arasında, ödemelerini düzenli yapmış, ancak borçları ödeyememezlik durumuna düşmüş iyi niyetli borçlulara uygulanan taksit kolaylığı ile faiz ve komisyon indirimi. Vergi bağışıklığı, bir verginin kaldırılması veya dışsatımı özendirmek amacıyla bazı dışsatım mallarının vergi dışı bırakılması. Alıcıların uğrayabileceği zararı karşılamak amacıyla ya da fazla miktarda mal satınalanlara satıcının ilave olarak bedelsiz verdiği mal ya da yaptığı fiyat indirimi. Sigorta şirketinin hesap dönemlerinde, acenteden alacağı bedelin bir kısmını indirmesi.

ÖZLEYEBİLMEK

Özleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖRTÜŞEBİLMEK

Örtüşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖZİRKİLİMLİK

Bir kangalın sarımlarından geçen alkımdaki değişimlerden kaynaklanan irkilim yüksüren kuvvetinin ölçüsü.

ÖZDÖNÜŞTÜREÇ

Birincili ve ikincili aynı sargıya bağlanmış bir dönüştüreç türü.