Ö ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ö" olan, 11 harfli toplam 126 adet kelime bulunmaktadır. ö harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ö harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖDÜNÇLERİNE

Yazıya, koşuğa ayet ya da hadis katmakla anlatımı bezeme: / Zalimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ / Tallahi lekad aserek-allâhu aleyna. (Ziya Paşa).

ÖDÜRÜKLEMEK

Dışkılamak, pislemek.

ÖNLEYEBİLME

Önleyebilmek işi.

ÖNGÖREBİLME

Öngörebilmek işi.

ÖZGÜRLÜKSÜZ

Özgürlüğü olmayan.

ÖLÇÜTSÜZLÜK

Ölçütsüz olma durumu.

ÖPÜŞEBİLMEK

Öpüşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖĞRENBEŞLİK

İlk yapılan iş, deneme, temrin.

ÖVÜNEDURMAK

Sürekli övünmek.

ÖTEKTİKÜSTÜ

Ötektik bileşiminin üstünteki bileşimlere ilişkin olan.

ÖVÜLEBİLMEK

Övülme imkânı veya olasılığı bulunmak. Övülmeye değer olmak.

ÖRGETÜMGESİ

Birden çok örgeden kurulu halkbilim olay ya da ürünü. bk. öğe, örge.

ÖLÇÜMLENMEK

Tasarlanmak. Heveslenmek, niyet etmek, hazırlanmak, kakışmak.

ÖNYÜKSELTEÇ

Asıl yükselteçten önce yer alıp, alçak düzeydeki imleri bu yükseltecin işleyebileceği düzeye ulaştıran, im-gürültü oranını düzelten aygıt.

ÖNDELEMESİZ

İki işler çarpıldığında, hangisi önde olursa olsun çarpım sonucunun değişmemesi.

ÖZGÜRCESİNE

Özgürce.

ÖLÇÜŞEBİLME

Ölçüşebilmek işi.

ÖRDEKGAGASI

Açık turuncu renk. Bu renkte olan.

ÖLMEYECEKSE

Ölmeyecek kadar.

ÖZLEŞTİRMEK

Öz durumuna getirmek, özlü durum kazandırmak, arılaştırmak. Özleştirmecilik yapmak.