ÖŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "öş" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. öş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu öş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde öş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÖŞEKLEMEK, ÖŞÜRLEMEK

8 harfli kelimeler

ÖŞELEMEK, ÖŞERTMEK, ÖŞÜRTMEK

7 harfli kelimeler

ÖŞERMEK, ÖŞETMEK, ÖŞMELİM, ÖŞMERİM, ÖŞÜRLER

6 harfli kelimeler

ÖŞÜRCÜ, ÖŞELEK, ÖŞERTİ, ÖŞÜMEK

5 harfli kelimeler

ÖŞMEK, ÖŞŞEK

4 harfli kelimeler

ÖŞÜR, ÖŞBE, ÖŞEK, ÖŞİK, ÖŞLÜ, ÖŞME, ÖŞÖŞ, ÖŞÜK

3 harfli kelimeler

ÖŞT

2 harfli kelimeler

ÖŞ

Bazı kelimelerin anlamları

ÖŞ

Hemen. Güneş battıktan ya da güneş doğmadan önceki karanlık. Alaca karanlık.

ÖŞELEK

Meyvelerin yenilmeyip atılan çekirdekli yeri. Taneleri alınmış mısır koçanı. Yağı alınmış cevizin küspesi.

ÖŞÜRLER

Ankara şehri, Nallıhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÖŞMELİM

Kaymak, taze peynir ve unla yapılan bir çeşit helva.

ÖŞERTİ

Karaltı, belli belirsiz görüntü.

ÖŞÜRCÜ

Öşür alan, toplayan görevli.

ÖŞERTMEK

Abartmak, büyültmek.

ÖŞELEMEK

Bir şeyi iki avuç arasında ovalayıp ezmek.

ÖŞÜMEK

Üşümek.

ÖŞEKLEMEK

Kötülemek, yermek.

ÖŞERMEK

Karaltı biçiminde görünmek, az belirmek.

ÖŞMERİM

Kaymak, taze peynir ve unla yapılan bir çeşit helva.

ÖŞETMEK

Büyüklendirmek, kabartmak, böbürlendirmek.

ÖŞÜRLEMEK

Aşırmak, çalmak.

ÖŞÜRTMEK

Abartmak, büyültmek.

ÖŞMEK

Suyun topraktan çıktığı yer, kaynak. Eşmek. Toprağı kazarak çukur yapmak. Benzetmek, karşılaştırmak: Öşmek gibi olmasın şurasında bir yara çıkmış. Ölçmek. Yatışmak, sükûnet bulmak.

  -   -   -  

Anlamında ÖŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BURÇ

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad. Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılmış olan bir motor parçası. Ökse otu.

BAŞODA

Geleneksel Türk evinde özellikle konukların ağırlandığı büyük ve özenli bir biçimde döşenmiş oda.

BALALAYKA

Üç köşeli, üç teli olan Rus çalgısı.

AŞOZ

Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva.

ÇATMA

Çatmak işi. Provada geçici olarak bir giysiye iliştirilmiş olan parça. Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet. Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları. Semerin ağaç kısmı. Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılmış olan yayla evi, Yörük çadırı. Bir tür döşemelik kumaş.

BENZERLİK

Benzer olma durumu. İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

BORDÜR

Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar. Cilt kapağındaki kalın çizgiler. Genellikle giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü. Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak zeminlerde duvar döşemeleri arasına konan motifli bir fayans türü.

ÇAPLAMAK

Bir şeyin enini, boyunu ölçmek, çapkımak. Keresteleri dört köşe olarak kesip biçmek.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

CAMADAN

Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek. Dört köşe yelkenleri boğarak yüzeylerini küçültme işi.

ÇENE

Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad. Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık. Köşe. Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. Çok konuşma huyu, gevezelik.

ARP

Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

BUCAK

Kenar, köşe, yer. İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye. Burdur iline bağlı ilçelerden biri.

BORİNA

Dört köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru bağlanan halat.

ÇAKILLIK

Çakıl döşenmiş veya birikmiş yer.

BOHÇA

İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş. Ufak ve seçme tütün dengi.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

AYRAÇ

Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

ÇEKMEK

Bir şeyi tutup kendine ya da başka bir yöne doğru yürütmek. Atmak, vurmak. Taşıma gücü olmak. Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak. Kaçan ilmeği örmek. Asmak. Herhangi bir engel kurmak. Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak. Güç durumlara dayanmak, katlanmak. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek. Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak. Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek. İmbik yardımı ile elde etmek. Hoşa gitmek, sarmak. Tartıda ağırlığı olmak. Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak. Yollamak. İçine almak, emmek. Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek. Daralıp kısalmak. Vericiden gelen dalgaları algılayarak televizyon, radyo, telefon vb. aygıtlarla bağlantı kurmak. Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek. Germek. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak. Bir duyguyu içinde yaşatmak. Aynısını yazmak veya çizmek. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak. Öğütmek. Çizgi durumunda uzatmak. Boya, badana vb. sürmek. Döşemek. Yürütmek, sürmek. Yol, ay sürmek. Bir yerden başka bir yere taşımak. Örtmek, giymek. Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak. Bir amaçla ortadan kaldırmak. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı. Herhangi bir anlama almak. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak. İçki içmek. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük