ÇOKSAÇAKLIGİLLER Nedir?

ÇOKSAÇAKLIGİLLER kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ç sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi s , beşinci harfi a , altıncı harfi ç , yedinci harfi a , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı ç sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇOKSAÇAKLIGİLLER anlamı

(Polypteridae), Senegal çok-saçaklı balığı (P. senegalus) türleri iyi bilinir.

ÇOKSAÇAKLIGİLLER hakkında bilgiler

ÇOKSAÇAKLIGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük