ÇOĞULLAŞTIRILMAK Nedir?

ÇOĞULLAŞTIRILMAK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇOĞULLAŞTIRILMAK anlamı

Bir kelime çokluk ifade edecek biçime getirilmek.

ÇOĞULLAŞTIRILMAK hakkında bilgiler

ÇOĞULLAŞTIRILMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.