ÇİZİKTİREBİLME Nedir?

ÇİZİKTİREBİLME kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında ç sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi i , üçüncü harfi z , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı ç sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇİZİKTİREBİLME anlamı

Çiziktirebilmek işi.

ÇİZİKTİREBİLME hakkında bilgiler

ÇİZİKTİREBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük