ÇİRKİNLEŞTİRİLME Nedir?

ÇİRKİNLEŞTİRİLME kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında ç sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı ç sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇİRKİNLEŞTİRİLME anlamı

Çirkinleştirilmek işi.

ÇİRKİNLEŞTİRİLME hakkında bilgiler

ÇİRKİNLEŞTİRİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.