ÇİRKİNLEŞİVERMEK Nedir?

ÇİRKİNLEŞİVERMEK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi i , onbirinci harfi v , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇİRKİNLEŞİVERMEK anlamı

Ansızın çirkinleşmek.

ÇİRKİNLEŞİVERMEK hakkında bilgiler

ÇİRKİNLEŞİVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük