ÇİÇEKLİKELLER Nedir?

ÇİÇEKLİKELLER kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ç sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi i , üçüncü harfi ç , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi l , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı ç sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇİÇEKLİKELLER anlamı

Çorum ili, Sungurlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÇİÇEKLİKELLER hakkında bilgiler

ÇİÇEKLİKELLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük