ÇERÇEVELETTİRMEK Nedir?

ÇERÇEVELETTİRMEK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ç , beşinci harfi e , altıncı harfi v , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇERÇEVELETTİRMEK anlamı

Çerçeveleme işini yaptırmak.

ÇERÇEVELETTİRMEK hakkında bilgiler

ÇERÇEVELETTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük