ÇEMBERKİRPİKLİLER Nedir?

ÇEMBERKİRPİKLİLER kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ç sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi b , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi k , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi p , onbirinci harfi i , onikinci harfi k , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı ç sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇEMBERKİRPİKLİLER anlamı

(Spirotricha),iyi bilinen cinsidir.

ÇEMBERKİRPİKLİLER hakkında bilgiler

ÇEMBERKİRPİKLİLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük