ÇELİKLEŞTİRMEK Nedir?

ÇELİKLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇELİKLEŞTİRMEK anlamı

Çelik durumuna getirmek. Güçlendirmek, güç kazandırmak.

ÇELİKLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

ÇELİKLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük