ÇARPIKLAŞTIRILMA Nedir?

ÇARPIKLAŞTIRILMA kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında ç sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi p , beşinci harfi ı , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi a şeklindedir. Başı ç sonu a olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇARPIKLAŞTIRILMA anlamı

Çarpıklaştırılmak işi.

ÇARPIKLAŞTIRILMA hakkında bilgiler

ÇARPIKLAŞTIRILMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük