ÇAPAÇULLAŞTIRMAK Nedir?

ÇAPAÇULLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi p , dördüncü harfi a , beşinci harfi ç , altıncı harfi u , yedinci harfi l , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇAPAÇULLAŞTIRMAK anlamı

Çapaçul duruma getirmek.

ÇAPAÇULLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

ÇAPAÇULLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.