ÇAKIRHACIİBRAHİM Nedir?

ÇAKIRHACIİBRAHİM kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında ç sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi ı , beşinci harfi r , altıncı harfi h , yedinci harfi a , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi i , onbirinci harfi b , onikinci harfi r , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi h , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi m şeklindedir. Başı ç sonu m olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇAKIRHACIİBRAHİM anlamı

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÇAKIRHACIİBRAHİM hakkında bilgiler

ÇAKIRHACIİBRAHİM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük