ÇADIRLIKÖRMEHMET Nedir?

ÇADIRLIKÖRMEHMET kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında ç sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi d , dördüncü harfi ı , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi ö , onuncu harfi r , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi h , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi t şeklindedir. Başı ç sonu t olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇADIRLIKÖRMEHMET anlamı

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÇADIRLIKÖRMEHMET hakkında bilgiler

ÇADIRLIKÖRMEHMET ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük