ÇABUKLAŞABİLMEK Nedir?

ÇABUKLAŞABİLMEK kelimesi ilk harfi Ç ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi b , dördüncü harfi u , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı ç sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ÇABUKLAŞABİLMEK anlamı

Çabuklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇABUKLAŞABİLMEK hakkında bilgiler

ÇABUKLAŞABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük