Sonu ÇA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ça" olan, toplam 399 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ça ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ça olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ça olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

KARAKALPAKÇA, BOMBİLİBOTÇA

11 harfli kelimeler

KALABALIKÇA

10 harfli kelimeler

DALKAVUKÇA, DANGALAKÇA, EDEBİYATÇA, PARAMPARÇA, SIRNAŞIKÇA, TOPARLAKÇA, BALDIRPAÇA, BARAMPARÇA, DİPLOMATÇA, FEYLESOFÇA, KARASAPAÇA, KÜÇÜKTOPÇA, TÜRLÜBOHÇA, YALIMPARÇA

9 harfli kelimeler

ARKADAŞÇA, ARNAVUTÇA, BAŞKURTÇA, BULANIKÇA, BURUŞUKÇA, DAĞINIKÇA, FİLOZOFÇA, HAMARATÇA, ISPARMAÇA, PISIRIKÇA, ŞIMARIKÇA, USTURMAÇA, YILIŞIKÇA, YUMUŞAKÇA, AKBUBAŞÇA, AKBUBATÇA, AKMUBATÇA, AKPOPATÇA, AŞAĞIAKÇA, DANDANİÇA, KARABOHÇA, KİRLİAKÇA, PALAPURÇA, SULTANİÇA, TAPLABUÇA, YALAMUKÇA, YALINISÇA, YALUNUZÇA, YENİSOFÇA

8 harfli kelimeler

AVANAKÇA, BOŞNAKÇA, ÇARPIKÇA, ÇAYLAKÇA, DESPOTÇA, HIRVATÇA, HOYRATÇA, KANCIKÇA, KAYNAKÇA, KAYPAKÇA, KIPÇAKÇA, KIVRAKÇA, KORKAKÇA, KÜSTAHÇA, MANTIKÇA, MANYAKÇA, PATLAKÇA, PAYTAKÇA, SARSAKÇA, SIRDAŞÇA, SLOVAKÇA, SOĞDAKÇA, YIRTIKÇA, ZİRZOPÇA, ÇALAPAÇA, ABABAÇÇA, ALASAHÇA, ALASAKÇA, ÇALKOTÇA, ÇARHITÇA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ABLAKÇA, AHBAPÇA, AHLAKÇA, AHMAKÇA, ALÇAKÇA, BOZUKÇA, BUNAKÇA, BURUKÇA, ÇABUKÇA, ÇOCUKÇA, ÇUVAŞÇA, GICIKÇA, HAKASÇA, HALAÇÇA, HESAPÇA, ISKARÇA, İSKOÇÇA, KAÇIKÇA, KAZAKÇA, KISIKÇA, KİTAPÇA, KUMUKÇA, OLDUKÇA, OYNAKÇA, POMAKÇA, RAHATÇA, SALAKÇA, SAPIKÇA, SICAKÇA, SOĞUKÇA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AÇIKÇA, ARAPÇA, BASKÇA, ÇAÇAÇA, DOSTÇA, FARSÇA, ILIKÇA, IRAKÇA, ISKAÇA, KARTÇA, POĞAÇA, SIRPÇA, TARAÇA, TRANÇA, UFAKÇA, ULAHÇA, ABUKÇA, AÇIHÇA, AHAPÇA, AKAPÇA, ALIKÇA, ALUTÇA, AYAKÇA, BOAÇÇA, ÇILAÇA, ÇOMAÇA, HAKIÇA, HALAÇA, HALIÇA, HAMAÇA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BARÇA, BOHÇA, ÇAMÇA, ÇOKÇA, DATÇA, FIRÇA, HAKÇA, HOŞÇA, KALÇA, KOPÇA, KRAÇA, LOŞÇA, NALÇA, PARÇA, RUSÇA, SAFÇA, SALÇA, SIKÇA, SIRÇA, AÇİÇA, ALAÇA, ALUÇA, ARTÇA, AYAÇA, BACÇA, BAÇÇA, BAĞÇA, BAHÇA, BAYÇA, BOAÇA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AKÇA, AYÇA, ÇAÇA, FAÇA, FOÇA, KAÇA, MAÇA, PAÇA, AHÇA, ALÇA, ANÇA, APÇA, ATÇA, BAÇA, BEÇA, BİÇA, BOÇA, ÇOÇA, ELÇA, FIÇA, GEÇA, HAÇA, KOÇA, KUÇA, LOÇA, NEÇA, OMÇA, POÇA, SAÇA, UÇÇA, Devamını Oku »»

2 harfli kelimeler

ÇA

Bazı kelimelerin anlamları

ÇA

Lavabo, banyo. Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. İri taş parçası. Uzakta olan bir yeri göstermek için "ta" anlamında kullanılır. Eninde sonunda. Çarşamba. Bebek, çocuk. Banyo (Kırşehir). Çay. Ev içinde taş banyo. Yaş. Vakit. Şâbaş, âferin, yaşa.

KARASAPAÇA

Kastamonu şehrinde, Tosya ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KARAKALPAKÇA

Karakalpak Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

EDEBİYATÇA

Edebiyata uygun, edebiyata benzer.

BALDIRPAÇA

Açık saçık, çıplak, çırılçıplak.

PARAMPARÇA

Pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş.

DANGALAKÇA

Dangalağa yakışır. (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

BARAMPARÇA

Kısım kısım, bölük bölük.

DALKAVUKÇA

Dalkavuk gibi, yaltakça. (dalkavu'kça) Dalkavuğa yakışır bir biçimde, yaltakça.

TOPARLAKÇA

Toparlağa yakın bir biçimde olan.

FEYLESOFÇA

Filozofa yakışan. (feyleso'fça) Filozofa yakışır bir biçimde.

DİPLOMATÇA

Diplomata yakışan. (diploma'tça, l ince okunur) Diplomata yakışır bir biçimde, diplomat gibi. (diploma'tça, l ince okunur) Kurnazlıkla, açıkgözlülükle.

SIRNAŞIKÇA

Sırnaşığa yakışır bir biçimde.

KALABALIKÇA

Biraz kalabalık.

KÜÇÜKTOPÇA

Şanlıurfa şehrinde, Viranşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BOMBİLİBOTÇA

Papatya.

  -   -   -  

Anlamında ÇA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ACUL

Aceleci. Hızlı, çabuk.

ACELELEŞTİRMEK

Çabuklaştırmak.

ACICA

Oldukça acı.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACİLEN

Çabucak.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

ACELELEŞTİRME

Çabuklaştırma.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.