Sonu Ç ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ç" olan 6 harfli toplam 688 adet kelime bulundu. Sonu ç harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ç harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ç harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KESKİÇ

Saç üzerindeki ekmeği çevirmeye yarayan, yassı tahta bir araç. Ayakkabıcıların kullandıkları yassı uçlu bir çeşit bıçak. Dörtgen ya da üçgen şeklinde yapılan tandır ekmeği.

SORGUÇ

Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, tuğ, tepelik.

LİVİNÇ

Yabanpancarı, pazı. Yaprakları geniş ve acı bir tür pancar.

KIVANÇ

Övünç, iftihar. Sevinç.

KIRTIÇ

İsteği çabuk geçen, beğenisi değişken olan.

KUZLEÇ

Güneş görmeyen, gölgelik yer.

TÜMKOÇ

Gerçekten yiğit olan kimse.

SIYMAÇ

Külbastı.

SEVGEÇ

İlkel benliğe bağlı ve genel anlamda cinsel özlem denebilecek ruhsal güç ya da diriklik.

SIKMAÇ

Kompresör.

BİİLAÇ

İlaçsız, çaresiz. Umutsuz olarak.

KÜRÜNÇ

Kaydırak oyunu. Kumrudan az küçük bir çeşit kuş.

KUTGÜÇ

İlkellerin bütün evrene yayıldığına ve yeryüzünde canlı, cansız ne varsa tümünün içinde bulunduğuna inandıkları kişisel olmayan görünmez doğaüstü güç. (İlkel inancına göre bu evrensel güç, az ya da çok oluşu bakımından, içinde bulunduğu canlı, cansız nesnenin olumsuz ya da olumlu sonuç almasına neden olmaktadır.) bk. din. karşılığı kutyasak, atasoy, cancılık, doğalcılık, büyü.

KÖŞKÜÇ

Çiğdem kazmaya yarayan ucu sivriltilmiş kısa değnek (Çayağzı), karşılığı köskülüç.

DÖMBEÇ

Su çevirisi.

TOKGAÇ

Çamaşır tokmağı, tokaç.

SAĞDUÇ

Güveyin düğünde genellikle sağında oturan arkadaşı. Eski türkçe sağdıç: Sağdıç (Erzincan Merkez).

GÖSTÜÇ

Kuvvetli.

BISRAÇ

Düğün evi. Saçta yufka ekmeği çevirmeye yarayan tahta aygıt.

FARMAÇ

Yatak ve yorganları denk yapmak için kullanılan hurç. Yük durumuna getirilmiş, bağlanmış nesnelerin üstüne örtülen, bir çeşit yün dokuma örtü. Odada yatakların yığıldığı yer. (Boğaz Susuz Konya).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük