Sonu Ç ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ç" olan 4 harfli toplam 169 adet kelime bulundu. Sonu ç harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ç harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ç harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜRÇ

Kireçli toprak.

FARÇ

İnce ve düz taş: Bir farç ısıt da karnına koy, ağrısı geçer.

MALÇ

Toprak ve rutubet muhafazası amaçları ile çayır ve mera üzerine bırakılan veya başka yerlerden getirilip serpilen her türlü bitki artığı.

YURÇ

Buğday konulan büyük çadır bezi, hurç.

AGAÇ

Ağaç.

ÖDÜÇ

Ödünç.

KONÇ

Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm.

TURÇ

Yeni açmış, taze yaprak.

SENÇ

Çit.

DİNÇ

Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana. Canlı, zinde bir biçimde.

EĞEÇ

Tarlanın bayırımsı ve meyilli yeri. Bir eğri için, eğrilik özeklerinin gezeneği. Bir yüzey için, onun başçıl eğrilik özeklerinin gezeneği olan iki yüzey.

ATAÇ

Atalardan gelen, atalarla ilgili olan. Büyüklük gösteren çocuk.

KOLÇ

Orak, küçük orak.

TORÇ

Sınır. Kayşamış, göçmüş yer. Suyu alınmış üzüm, pancar posası. Tarla sınırı. (Özçaltı Güdül Ankara).

UVEÇ

3-5 yaşlarında, burulmuş, enenmiş koyun ya da keçi. İki yaşındaki koyun.

İLAÇ

Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

APIÇ

İki bacak arası, apış. Çelik oyununda bir kısım.

AMAÇ

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye. Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

PARÇ

Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı. Emzikli testi, topraktan yapılmış ibrik. Bakır su tası. Bakır su tası, maşrapa. Su tası. Bakır su bardağı. (Başkışla Karaman Konya).

OSAÇ

Usanç, bıkkınlık.