Ç ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ç" olan, 3 harfli toplam 81 adet kelime bulunmaktadır. ç harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ç harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ç harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇET

İyice dövülmemiş buğdayın kalburda toplanan kısmı. Ormanlarda büyük ağaçlar arasında yetişen gövdesi ve dalları elastiki bir cins küçük ağaç.

ÇOH

Çok, fazla. Deveyi yerden kaldırma ünlemi. Çok. Çok, bk. çog. İnce kalas. Aşın, fazla. Gayet, son derece.

ÇEH

Hayret bildirir ünlem.

ÇOM

Küme, topluluk. Ot veya çalı kümesi. Demet, deste, çiçek demeti. Bir tutam. Ağaç gövdesindeki yumru, budak. Ağaç gövdesinde, kesilmiş dalların kalan izi. Hastalık sebebiyle ağacın kesilen kısmından sonra geriye kalanı. Ağaçtan meyve düşürmek için yapılmış çubuk. Çam. Cansız hale gelme. Nazarlık. Ceviz büyüklüğünde taş.

ÇAK

Yırtık, yarık.

ÇOA

Bebek, çocuk.

ÇIK

Temiz, karışığı olmayan. Aşık kemiğinin çukur tarafı.

ÇÜY

Çivi.

ÇAP

Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. Büyüklük. Ölçü, ölçek. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü, kalibre. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı.

ÇÜĞ

Keçi ve koyun sağılacağı zaman söylenen söz.

ÇIY

Çiy, pişmemiş.

ÇAL

Taşlık yer, çıplak tepe. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

ÇOĞ

Bebek, çocuk. Çok.

ÇÜT

Çift. Çift, bk. çit. Tarla. Kara saban. (Baykara Selim Susuz, Eşmeyazı Konya) (Kars; Gücünkaya Aksaray Niğde).

ÇİR

Kayısı, erik, zerdali vb. meyvelerin kurusu.

ÇUĞ

Kaya. Dağ tepelerinde biriken kar. Mısır saplarından yapılan yığın. Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın.

ÇAR

Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan. Çarşaf, siyah üstlük. Bel bağı. Süt süzmeye yarayan aygıt. Tartı. Saman sepeti. Bozuk para. Memeli hayvanların kızgınlık zamanlarında ve doğumları yaklaşınca dişilik organlarından akan sıvı. Dört. Baş örtüsü. Yazma, tülbent gibi baş örtülerinin genel adı. Rus imparatorlarına verilen san. Oğlan evine giden gelinin, vücuduna sarılan örtü. (Çukurören Güdül Ankara). Başörtüsü. (Hüyüklü, Yağcılar Yalvaç Isparta) (car) : (Yeşilköy Gelendost Isparta) (çargat) : (Küllük Iğdır Kars) (çarpı) : (Köke Gelendost Isparta) (çarpu) : (Gücüllü Yalvaç Isparta). Baş örtüsü, çarşaf.

ÇÜN

Sırt-arka. İçin.

ÇÜF

Çift.

ÇUP

Küçük, sivri uçlu, ağaçtan mamul tıkaç, tıpa.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük