ÇI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çı" olan, toplam 902 adet kelime bulunmaktadır. çı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ÇILGINLAŞABİLMEK, ÇIRPIŞTIRIVERMEK

15 harfli kelimeler

ÇIPLAKLAŞTIRMAK, ÇIKIŞTIRABİLMEK, ÇILGINLAŞABİLME, ÇIRPIŞTIRIVERME, ÇITIRDATABİLMEK, ÇITIRDAYABİLMEK, ÇITLATILABİLMEK

14 harfli kelimeler

ÇIRILÇIPLAKLIK, ÇIRPIŞTIRILMAK, ÇITKIRILDIMLIK, ÇIKIŞTIRABİLME, ÇILDIRTABİLMEK, ÇITIRDATABİLME, ÇITIRDAYABİLME, ÇITLATILABİLME

13 harfli kelimeler

ÇILDIRABİLMEK, ÇILDIRIVERMEK, ÇILDIRTABİLME, ÇINGIRAKÇILIK, ÇIRPILABİLMEK, ÇIRPINABİLMEK, ÇIRPINIVERMEK, ÇIRPIŞTIRILIŞ, ÇIRPIŞTIRILMA, ÇITKUŞUGİLLER, ÇITLATABİLMEK, ÇITLATIVERMEK, ÇITLAYABİLMEK

12 harfli kelimeler

ÇIĞIRTKANLIK, ÇILGINCASINA, ÇILGINLAŞMAK, ÇINGIRDATMAK, ÇIPLAKLAŞMAK, ÇIRÇIPLAKLIK, ÇIRPIŞTIRMAK, ÇIGIRTTIRMAK, ÇIĞIRABİLMEK, ÇIĞRIŞTURMAK, ÇIKIŞABİLMEK, ÇIKKINLAŞMAK, ÇILDIRABİLME, ÇILDIRIVERME, ÇILDIRLANMIŞ, ÇIMÇIMLANMAK, ÇIMKIŞTIRMAK, ÇIRPILABİLME, ÇIRPINABİLME, ÇIRPINIVERME, ÇIRPIŞTIRMAH, ÇIRPIŞTIRUCU, ÇITLATABİLME, ÇITLATIVERME, ÇITLAYABİLME, ÇIVITALACASI

11 harfli kelimeler

ÇIBANLAŞMAK, ÇIKARTILMAK, ÇIKIŞTIRMAK, ÇIKRIKÇILIK, ÇILDIRASIYA, ÇILGINLAŞMA, ÇINARGİLLER, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA, ÇIPLAKLAŞMA, ÇIRÇIRLAMAK, ÇIRILÇIPLAK, ÇIRPIŞTIRMA, ÇIRPMACILIK, ÇITÇITLAMAK, ÇITIRDATMAK, ÇITKIRILDIM, ÇITLATILMAK, ÇIĞDIKLAMAK, ÇIĞIRABİLME, ÇIĞIRDEŞMEK, ÇIĞIRTMALIK, ÇIĞITLANMAK, ÇIĞŞIRILMAK, ÇIKIŞABİLME, ÇIKKINLAŞMA, ÇILBIRLAMAK, ÇILÇIPILDAK, ÇILDIRDAMAK, ÇILDIRLAMAK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ÇIĞALANMAK, ÇIĞIRTMACI, ÇIKAGELMEK, ÇIKARCILIK, ÇIKARILMAK, ÇIKILANMAK, ÇIKILATMAK, ÇIKINLAMAK, ÇILDIRTMAK, ÇIRPINTILI, ÇIRPTIRMAK, ÇITIRDAMAK, ÇIBANLAŞMA, ÇIBIKLATMA, ÇIĞILATMAK, ÇIĞINDIRIK, ÇIĞIRDAMAK, ÇIĞIRIŞMAK, ÇIĞIŞLAMAK, ÇIĞMALAMAK, ÇIHINLAMAH, ÇIHINLAMAK, ÇIKABİLMEK, ÇIKAGÖRMEK, ÇIKIŞTIRMA, ÇIKIVERMEK, ÇIKTIÖLÇER, ÇILDIRAMAK, ÇILDIRAYAZ, ÇILDIRIYUK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ÇIBANBAŞI, ÇIĞALANMA, ÇIĞIRTKAN, ÇIĞIRTMAK, ÇIKAGELME, ÇIKARILIŞ, ÇIKARILMA, ÇIKARSAMA, ÇIKARTMAK, ÇIKILAMAK, ÇIKILANMA, ÇIKILATMA, ÇIKINLAMA, ÇIKINTILI, ÇIKMAKLIK, ÇIKRIKÇIN, ÇIKRIKSIZ, ÇILDIRMAK, ÇILDIRTMA, ÇILGINLIK, ÇIMACILIK, ÇIMKIRMAK, ÇINGIRDAK, ÇINLAMALI, ÇINLATMAK, ÇIPLAKLIK, ÇIRÇIPLAK, ÇIRPILMAK, ÇIRPINMAK, ÇIRPIŞMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ÇIFITLIK, ÇIĞIRMAK, ÇIĞIRTMA, ÇIĞRALIK, ÇIKARMAK, ÇIKARTMA, ÇIKIKLIK, ÇIKILAMA, ÇIKILMAK, ÇIKIŞMAK, ÇIKRALIK, ÇIKRIKÇI, ÇIKRIKLI, ÇILDIRIŞ, ÇILDIRMA, ÇILGINCA, ÇIMKIRMA, ÇINARCIK, ÇINARLIK, ÇINGIRAK, ÇINGIRTI, ÇINLAMAK, ÇINLATIŞ, ÇINLATMA, ÇINLAYIŞ, ÇINSABAH, ÇIRAKLIK, ÇIRAKMAN, ÇIRPILMA, ÇIRPINIŞ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ÇIĞILTI, ÇIĞIRIŞ, ÇIĞIRMA, ÇIĞIRTI, ÇIKACAK, ÇIKARCI, ÇIKARIM, ÇIKARIŞ, ÇIKARMA, ÇIKARTI, ÇIKIKÇI, ÇIKILMA, ÇIKINTI, ÇIKIŞLI, ÇIKIŞMA, ÇIKMALI, ÇINARLI, ÇINAYAZ, ÇINLAMA, ÇIRAKMA, ÇIRALIK, ÇIRAMOZ, ÇIRPICI, ÇIRPMAK, ÇITIRTI, ÇITLAMA, ÇIBBANA, ÇIBIKÇI, ÇIBIKLI, ÇIBIŞGA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇIĞLIK, ÇIKKIN, ÇIKMAK, ÇIKMAZ, ÇIKRIK, ÇILBIR, ÇILDIR, ÇILGIN, ÇIMACI, ÇINGAR, ÇINLAK, ÇIPLAK, ÇIRALI, ÇIRÇIL, ÇIRPIŞ, ÇIRPMA, ÇITÇIT, ÇITLIK, ÇITPIT, ÇIVGAR, ÇIVGIN, ÇIBBAN, ÇIÇĞAN, ÇIDAĞI, ÇIDDAK, ÇIGLIG, ÇIĞÇIĞ, ÇIĞDAÇ, ÇIĞGIN, ÇIĞIRT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇIBAN, ÇIDAM, ÇIFIT, ÇIĞIR, ÇIKAK, ÇIKAN, ÇIKAR, ÇIKIK, ÇIKIN, ÇIKIŞ, ÇIKIT, ÇIKMA, ÇIKRA, ÇIKTI, ÇINAR, ÇINGI, ÇIPIR, ÇIRAĞ, ÇIRAK, ÇIRPI, ÇITAK, ÇIYAN, ÇIBIH, ÇIBIK, ÇIBIL, ÇIBIN, ÇIBIR, ÇICIK, ÇIDAK, ÇIDAL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇIĞA, ÇIKI, ÇIRA, ÇITA, ÇIBA, ÇIBI, ÇIDA, ÇIĞI, ÇIĞU, ÇIHI, ÇIKA, ÇILH, ÇILK, ÇILM, ÇIMA, ÇINA, ÇIRI, ÇIRK, ÇIRT, ÇITI, ÇIYA

3 harfli kelimeler

ÇIĞ, ÇIT, ÇIG, ÇIH, ÇIK, ÇIN, ÇIV, ÇIY

2 harfli kelimeler

ÇI

Bazı kelimelerin anlamları

ÇI

Kargı, mızrak. Kargı. Çaylarda balık tutmak için taş ve çitten yapılan set.

ÇILGINLAŞABİLMEK

Çılgınlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇILDIRTABİLMEK

Çıldırtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇITIRDATABİLME

Çıtırdatabilmek işi.

ÇIKIŞTIRABİLMEK

Çıkıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIRPIŞTIRIVERME

Çırpıştırıvermek işi.

ÇIKIŞTIRABİLME

Çıkıştırabilmek işi.

ÇITIRDATABİLMEK

Çıtırdatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇITIRDAYABİLMEK

Çıtırdama olasılığı bulunmak.

ÇITLATILABİLMEK

Çıtlatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇILGINLAŞABİLME

Çılgınlaşabilmek işi.

ÇIRPIŞTIRIVERMEK

Çabucak çırpıştırmak.

ÇITKIRILDIMLIK

Çıtkırıldım olma durumu.

ÇIPLAKLAŞTIRMAK

Çıplak duruma getirmek.

ÇIRILÇIPLAKLIK

Çırılçıplak olma durumu.

ÇIRPIŞTIRILMAK

Çırpıştırma işi yaptırılmak.

  -   -   -  

Anlamında ÇI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

ABLATİF

Çıkma durumu.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük