ÇI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çı" olan, toplam 902 adet kelime bulunmaktadır. çı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ÇILGINLAŞABİLMEK, ÇIRPIŞTIRIVERMEK

15 harfli kelimeler

ÇIPLAKLAŞTIRMAK, ÇIKIŞTIRABİLMEK, ÇILGINLAŞABİLME, ÇIRPIŞTIRIVERME, ÇITIRDATABİLMEK, ÇITIRDAYABİLMEK, ÇITLATILABİLMEK

14 harfli kelimeler

ÇIRILÇIPLAKLIK, ÇIRPIŞTIRILMAK, ÇITKIRILDIMLIK, ÇIKIŞTIRABİLME, ÇILDIRTABİLMEK, ÇITIRDATABİLME, ÇITIRDAYABİLME, ÇITLATILABİLME

13 harfli kelimeler

ÇILDIRABİLMEK, ÇILDIRIVERMEK, ÇILDIRTABİLME, ÇINGIRAKÇILIK, ÇIRPILABİLMEK, ÇIRPINABİLMEK, ÇIRPINIVERMEK, ÇIRPIŞTIRILIŞ, ÇIRPIŞTIRILMA, ÇITKUŞUGİLLER, ÇITLATABİLMEK, ÇITLATIVERMEK, ÇITLAYABİLMEK

12 harfli kelimeler

ÇIĞIRTKANLIK, ÇILGINCASINA, ÇILGINLAŞMAK, ÇINGIRDATMAK, ÇIPLAKLAŞMAK, ÇIRÇIPLAKLIK, ÇIRPIŞTIRMAK, ÇIGIRTTIRMAK, ÇIĞIRABİLMEK, ÇIĞRIŞTURMAK, ÇIKIŞABİLMEK, ÇIKKINLAŞMAK, ÇILDIRABİLME, ÇILDIRIVERME, ÇILDIRLANMIŞ, ÇIMÇIMLANMAK, ÇIMKIŞTIRMAK, ÇIRPILABİLME, ÇIRPINABİLME, ÇIRPINIVERME, ÇIRPIŞTIRMAH, ÇIRPIŞTIRUCU, ÇITLATABİLME, ÇITLATIVERME, ÇITLAYABİLME, ÇIVITALACASI

11 harfli kelimeler

ÇIBANLAŞMAK, ÇIKARTILMAK, ÇIKIŞTIRMAK, ÇIKRIKÇILIK, ÇILDIRASIYA, ÇILGINLAŞMA, ÇINARGİLLER, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA, ÇIPLAKLAŞMA, ÇIRÇIRLAMAK, ÇIRILÇIPLAK, ÇIRPIŞTIRMA, ÇIRPMACILIK, ÇITÇITLAMAK, ÇITIRDATMAK, ÇITKIRILDIM, ÇITLATILMAK, ÇIĞDIKLAMAK, ÇIĞIRABİLME, ÇIĞIRDEŞMEK, ÇIĞIRTMALIK, ÇIĞITLANMAK, ÇIĞŞIRILMAK, ÇIKIŞABİLME, ÇIKKINLAŞMA, ÇILBIRLAMAK, ÇILÇIPILDAK, ÇILDIRDAMAK, ÇILDIRLAMAK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ÇIĞALANMAK, ÇIĞIRTMACI, ÇIKAGELMEK, ÇIKARCILIK, ÇIKARILMAK, ÇIKILANMAK, ÇIKILATMAK, ÇIKINLAMAK, ÇILDIRTMAK, ÇIRPINTILI, ÇIRPTIRMAK, ÇITIRDAMAK, ÇIBANLAŞMA, ÇIBIKLATMA, ÇIĞILATMAK, ÇIĞINDIRIK, ÇIĞIRDAMAK, ÇIĞIRIŞMAK, ÇIĞIŞLAMAK, ÇIĞMALAMAK, ÇIHINLAMAH, ÇIHINLAMAK, ÇIKABİLMEK, ÇIKAGÖRMEK, ÇIKIŞTIRMA, ÇIKIVERMEK, ÇIKTIÖLÇER, ÇILDIRAMAK, ÇILDIRAYAZ, ÇILDIRIYUK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ÇIBANBAŞI, ÇIĞALANMA, ÇIĞIRTKAN, ÇIĞIRTMAK, ÇIKAGELME, ÇIKARILIŞ, ÇIKARILMA, ÇIKARSAMA, ÇIKARTMAK, ÇIKILAMAK, ÇIKILANMA, ÇIKILATMA, ÇIKINLAMA, ÇIKINTILI, ÇIKMAKLIK, ÇIKRIKÇIN, ÇIKRIKSIZ, ÇILDIRMAK, ÇILDIRTMA, ÇILGINLIK, ÇIMACILIK, ÇIMKIRMAK, ÇINGIRDAK, ÇINLAMALI, ÇINLATMAK, ÇIPLAKLIK, ÇIRÇIPLAK, ÇIRPILMAK, ÇIRPINMAK, ÇIRPIŞMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ÇIFITLIK, ÇIĞIRMAK, ÇIĞIRTMA, ÇIĞRALIK, ÇIKARMAK, ÇIKARTMA, ÇIKIKLIK, ÇIKILAMA, ÇIKILMAK, ÇIKIŞMAK, ÇIKRALIK, ÇIKRIKÇI, ÇIKRIKLI, ÇILDIRIŞ, ÇILDIRMA, ÇILGINCA, ÇIMKIRMA, ÇINARCIK, ÇINARLIK, ÇINGIRAK, ÇINGIRTI, ÇINLAMAK, ÇINLATIŞ, ÇINLATMA, ÇINLAYIŞ, ÇINSABAH, ÇIRAKLIK, ÇIRAKMAN, ÇIRPILMA, ÇIRPINIŞ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ÇIĞILTI, ÇIĞIRIŞ, ÇIĞIRMA, ÇIĞIRTI, ÇIKACAK, ÇIKARCI, ÇIKARIM, ÇIKARIŞ, ÇIKARMA, ÇIKARTI, ÇIKIKÇI, ÇIKILMA, ÇIKINTI, ÇIKIŞLI, ÇIKIŞMA, ÇIKMALI, ÇINARLI, ÇINAYAZ, ÇINLAMA, ÇIRAKMA, ÇIRALIK, ÇIRAMOZ, ÇIRPICI, ÇIRPMAK, ÇITIRTI, ÇITLAMA, ÇIBBANA, ÇIBIKÇI, ÇIBIKLI, ÇIBIŞGA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇIĞLIK, ÇIKKIN, ÇIKMAK, ÇIKMAZ, ÇIKRIK, ÇILBIR, ÇILDIR, ÇILGIN, ÇIMACI, ÇINGAR, ÇINLAK, ÇIPLAK, ÇIRALI, ÇIRÇIL, ÇIRPIŞ, ÇIRPMA, ÇITÇIT, ÇITLIK, ÇITPIT, ÇIVGAR, ÇIVGIN, ÇIBBAN, ÇIÇĞAN, ÇIDAĞI, ÇIDDAK, ÇIGLIG, ÇIĞÇIĞ, ÇIĞDAÇ, ÇIĞGIN, ÇIĞIRT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇIBAN, ÇIDAM, ÇIFIT, ÇIĞIR, ÇIKAK, ÇIKAN, ÇIKAR, ÇIKIK, ÇIKIN, ÇIKIŞ, ÇIKIT, ÇIKMA, ÇIKRA, ÇIKTI, ÇINAR, ÇINGI, ÇIPIR, ÇIRAĞ, ÇIRAK, ÇIRPI, ÇITAK, ÇIYAN, ÇIBIH, ÇIBIK, ÇIBIL, ÇIBIN, ÇIBIR, ÇICIK, ÇIDAK, ÇIDAL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇIĞA, ÇIKI, ÇIRA, ÇITA, ÇIBA, ÇIBI, ÇIDA, ÇIĞI, ÇIĞU, ÇIHI, ÇIKA, ÇILH, ÇILK, ÇILM, ÇIMA, ÇINA, ÇIRI, ÇIRK, ÇIRT, ÇITI, ÇIYA

3 harfli kelimeler

ÇIĞ, ÇIT, ÇIG, ÇIH, ÇIK, ÇIN, ÇIV, ÇIY

2 harfli kelimeler

ÇI

Bazı kelimelerin anlamları

ÇI

Kargı, mızrak. Kargı. Çaylarda balık tutmak için taş ve çitten yapılan set.

ÇIRPIŞTIRIVERME

Çırpıştırıvermek işi.

ÇITIRDATABİLMEK

Çıtırdatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇITKIRILDIMLIK

Çıtkırıldım olma durumu.

ÇIRILÇIPLAKLIK

Çırılçıplak olma durumu.

ÇIKIŞTIRABİLME

Çıkıştırabilmek işi.

ÇILDIRTABİLMEK

Çıldırtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIKIŞTIRABİLMEK

Çıkıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇITLATILABİLMEK

Çıtlatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIRPIŞTIRILMAK

Çırpıştırma işi yaptırılmak.

ÇITIRDAYABİLMEK

Çıtırdama olasılığı bulunmak.

ÇITIRDATABİLME

Çıtırdatabilmek işi.

ÇIPLAKLAŞTIRMAK

Çıplak duruma getirmek.

ÇILGINLAŞABİLMEK

Çılgınlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIRPIŞTIRIVERMEK

Çabucak çırpıştırmak.

ÇILGINLAŞABİLME

Çılgınlaşabilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında ÇI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

ABLATİF

Çıkma durumu.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük