ÇI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çı" olan, toplam 902 adet kelime bulunmaktadır. çı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ÇILGINLAŞABİLMEK, ÇIRPIŞTIRIVERMEK

15 harfli kelimeler

ÇIKIŞTIRABİLMEK, ÇILGINLAŞABİLME, ÇIPLAKLAŞTIRMAK, ÇIRPIŞTIRIVERME, ÇITIRDATABİLMEK, ÇITIRDAYABİLMEK, ÇITLATILABİLMEK

14 harfli kelimeler

ÇIKIŞTIRABİLME, ÇILDIRTABİLMEK, ÇIRILÇIPLAKLIK, ÇIRPIŞTIRILMAK, ÇITIRDATABİLME, ÇITIRDAYABİLME, ÇITKIRILDIMLIK, ÇITLATILABİLME

13 harfli kelimeler

ÇILDIRABİLMEK, ÇILDIRIVERMEK, ÇILDIRTABİLME, ÇINGIRAKÇILIK, ÇIRPILABİLMEK, ÇIRPINABİLMEK, ÇIRPINIVERMEK, ÇIRPIŞTIRILIŞ, ÇIRPIŞTIRILMA, ÇITKUŞUGİLLER, ÇITLATABİLMEK, ÇITLATIVERMEK, ÇITLAYABİLMEK

12 harfli kelimeler

ÇIGIRTTIRMAK, ÇIĞIRABİLMEK, ÇIĞIRTKANLIK, ÇIĞRIŞTURMAK, ÇIKIŞABİLMEK, ÇIKKINLAŞMAK, ÇILDIRABİLME, ÇILDIRIVERME, ÇILDIRLANMIŞ, ÇILGINCASINA, ÇILGINLAŞMAK, ÇIMÇIMLANMAK, ÇIMKIŞTIRMAK, ÇINGIRDATMAK, ÇIPLAKLAŞMAK, ÇIRÇIPLAKLIK, ÇIRPILABİLME, ÇIRPINABİLME, ÇIRPINIVERME, ÇIRPIŞTIRMAH, ÇIRPIŞTIRMAK, ÇIRPIŞTIRUCU, ÇITLATABİLME, ÇITLATIVERME, ÇITLAYABİLME, ÇIVITALACASI

11 harfli kelimeler

ÇIBANLAŞMAK, ÇIĞDIKLAMAK, ÇIĞIRABİLME, ÇIĞIRDEŞMEK, ÇIĞIRTMALIK, ÇIĞITLANMAK, ÇIĞŞIRILMAK, ÇIKARTILMAK, ÇIKIŞABİLME, ÇIKIŞTIRMAK, ÇIKKINLAŞMA, ÇIKRIKÇILIK, ÇILBIRLAMAK, ÇILÇIPILDAK, ÇILDIRASIYA, ÇILDIRDAMAK, ÇILDIRLAMAK, ÇILDİRDEMEK, ÇILGINLAŞMA, ÇIMBİLDEMEK, ÇIMDIKLAMAK, ÇIMKIŞTIRAN, ÇINARGİLLER, ÇINARLANMAK, ÇINARLIDERE, ÇINARLIKUYU, ÇINBILDAMAK, ÇINGILLAMAK, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ÇIBANLAŞMA, ÇIBIKLATMA, ÇIĞALANMAK, ÇIĞILATMAK, ÇIĞINDIRIK, ÇIĞIRDAMAK, ÇIĞIRIŞMAK, ÇIĞIRTMACI, ÇIĞIŞLAMAK, ÇIĞMALAMAK, ÇIHINLAMAH, ÇIHINLAMAK, ÇIKABİLMEK, ÇIKAGELMEK, ÇIKAGÖRMEK, ÇIKARCILIK, ÇIKARILMAK, ÇIKILANMAK, ÇIKILATMAK, ÇIKINLAMAK, ÇIKIŞTIRMA, ÇIKIVERMEK, ÇIKTIÖLÇER, ÇILDIRAMAK, ÇILDIRAYAZ, ÇILDIRIYUK, ÇILDIRTMAK, ÇILIDİKENİ, ÇILINGIRIZ, ÇILKALAMAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ÇIBANBAŞI, ÇIBARTMAK, ÇIBIĞALTI, ÇIBILECİK, ÇIĞALANMA, ÇIĞDARMAK, ÇIĞDIRMAK, ÇIĞILAMAK, ÇIĞIRIMAK, ÇIĞIRTGAN, ÇIĞIRTKAN, ÇIĞIRTMAÇ, ÇIĞIRTMAK, ÇIĞIŞTAĞI, ÇIĞRILMAK, ÇIĞRINMAK, ÇIĞRIŞMAK, ÇIĞŞAĞULU, ÇIĞŞAŞMAK, ÇIĞŞATMAK, ÇIĞŞITMAK, ÇIHARTMAH, ÇIHARTMAK, ÇIINLAMAK, ÇIKABİLME, ÇIKAGELME, ÇIKALAMAK, ÇIKARILIŞ, ÇIKARILMA, ÇIKARSAMA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ÇIBANKÖY, ÇIBARMAG, ÇIBARMAK, ÇIBILLIK, ÇIBLAMAK, ÇIÇARTMA, ÇIÇIRGAN, ÇIFINLIK, ÇIFITLIK, ÇIGIRMAK, ÇIĞARMAK, ÇIĞILLIK, ÇIĞILTMA, ÇIĞIRDIK, ÇIĞIRDIM, ÇIĞIRGAN, ÇIĞIRMAH, ÇIĞIRMAK, ÇIĞIRNIK, ÇIĞIRTMA, ÇIĞIŞTAK, ÇIĞLAMAK, ÇIĞNAMAK, ÇIĞRALIK, ÇIĞREMEK, ÇIĞRIKLI, ÇIĞRILTI, ÇIĞRINTI, ÇIĞSIMAK, ÇIĞŞAMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ÇIBBANA, ÇIBIKÇI, ÇIBIKLI, ÇIBIŞGA, ÇIDAMLI, ÇIDÇIDI, ÇIDILGI, ÇIDIRLI, ÇIGITLI, ÇIĞILIH, ÇIĞILTI, ÇIĞIRIŞ, ÇIĞIRLI, ÇIĞIRMA, ÇIĞIRTI, ÇIĞIŞIK, ÇIĞIŞTI, ÇIĞLAMA, ÇIĞLICA, ÇIHADIF, ÇIHARMA, ÇIHIŞMA, ÇIHŞANA, ÇIKACAK, ÇIKAMAK, ÇIKANÇU, ÇIKARCI, ÇIKARIM, ÇIKARIŞ, ÇIKARMA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇIBBAN, ÇIÇĞAN, ÇIDAĞI, ÇIDDAK, ÇIGLIG, ÇIĞÇIĞ, ÇIĞDAÇ, ÇIĞGIN, ÇIĞIRT, ÇIĞLAN, ÇIĞLIK, ÇIĞMAH, ÇIĞMAK, ÇIĞMIŞ, ÇIĞNAH, ÇIĞNAK, ÇIĞNEK, ÇIĞNIK, ÇIĞRAK, ÇIĞRIH, ÇIĞRIK, ÇIĞSAK, ÇIĞSIK, ÇIĞŞAK, ÇIHARI, ÇIHARİ, ÇIHCIL, ÇIHMAH, ÇIHMAK, ÇIHRIH, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇIBAN, ÇIBIH, ÇIBIK, ÇIBIL, ÇIBIN, ÇIBIR, ÇICIK, ÇIDAK, ÇIDAL, ÇIDAM, ÇIDAR, ÇIDİK, ÇIFIN, ÇIFIT, ÇIGAY, ÇIGIR, ÇIĞAL, ÇIĞIL, ÇIĞIM, ÇIĞIN, ÇIĞIR, ÇIĞIT, ÇIĞIZ, ÇIĞLA, ÇIĞLI, ÇIĞRA, ÇIĞRI, ÇIHAR, ÇIHIH, ÇIHIK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇIBA, ÇIBI, ÇIDA, ÇIĞA, ÇIĞI, ÇIĞU, ÇIHI, ÇIKA, ÇIKI, ÇILH, ÇILK, ÇILM, ÇIMA, ÇINA, ÇIRA, ÇIRI, ÇIRK, ÇIRT, ÇITA, ÇITI, ÇIYA

3 harfli kelimeler

ÇIG, ÇIĞ, ÇIH, ÇIK, ÇIN, ÇIT, ÇIV, ÇIY

2 harfli kelimeler

ÇI

Bazı kelimelerin anlamları

ÇI

Kargı, mızrak. Kargı. Çaylarda balık tutmak için taş ve çitten yapılan set.

ÇIRPIŞTIRIVERMEK

Çabucak çırpıştırmak.

ÇIRPIŞTIRILMAK

Çırpıştırma işi yaptırılmak.

ÇILGINLAŞABİLMEK

Çılgınlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIPLAKLAŞTIRMAK

Çıplak duruma getirmek.

ÇIRILÇIPLAKLIK

Çırılçıplak olma durumu.

ÇITIRDATABİLME

Çıtırdatabilmek işi.

ÇILGINLAŞABİLME

Çılgınlaşabilmek işi.

ÇIRPIŞTIRIVERME

Çırpıştırıvermek işi.

ÇILDIRTABİLMEK

Çıldırtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIKIŞTIRABİLMEK

Çıkıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIKIŞTIRABİLME

Çıkıştırabilmek işi.

ÇITLATILABİLMEK

Çıtlatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇITIRDAYABİLME

Çıtırdayabilmek işi.

ÇITIRDAYABİLMEK

Çıtırdama olasılığı bulunmak.

ÇITIRDATABİLMEK

Çıtırdatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

  -   -   -  

Anlamında ÇI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

ABLATİF

Çıkma durumu.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.