ÇI ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çı" olan, 7 harfli toplam 123 adet kelime bulunmaktadır. çı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇIRTLIK

Süpürge yapılan Bir çeşit ot. Sakız ağacı.

ÇILTİYH

Sürtük.

ÇITIMIK

Çok, sık: Üzümler bu sene çıtımık gibi. Sakız ağacının meyvesi.

ÇIRILTA

Lokma tatlısı.

ÇIRAKLI

Iğdır şehri, Gaziler bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kocaeli ilinde, Körfez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÇIRTMAK

Bıçak veya ustura ile küçük delikler, gözler açmak. Küçük parçalara ayırmak, ince ince doğramak (kabak hakkında). Kan almak için ustura ile vücudu kesilmek. Damla damla inek sağmak. Kamçı, lastik parçası vs. ile vurmak, kamçılamak; ince, uzun dilimler hâlinde doğramak.

ÇIDIRLI

Titiz, sinirli. Çarçabuk gidip geri gelen.

ÇIBIKLI

Yol yol dokunmuş kumaş.

ÇITINGI

Kuru ağaç veya çalı dalları.

ÇITÇITI

Bakır tabak veya tepsi.

ÇIKINTI

Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm. Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma. Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse). Kambur.

ÇIRPMAK

Halı, kilim vb. şeyleri hızla ve kesik kesik silkelemek. Bir şeyin ucundan bir parça kesmek. Sulu yiyecekleri hızla ve sürekli olarak çatal, kaşık vb. ile karıştırmak. Güreşte rakibinin kollarını beli hizasında sımsıkı kavrayarak minderde kendi üzerinden sağa ve sola sırtüstü savurmak. İki şeyi birbirine çarpmak. Çalmak, hırsızlık etmek.

ÇILINGI

Kıvılcım: Bacadan çılıngı çıkıyor. Çalı çırpı.

ÇIRAPPA

Lamba, çıra konulan yer.

ÇINAYAZ

Açık, mehtaplı, çok soğuk hava.

ÇITIMAK

Kumaş ve örgülerin yırtıklarını örmek, dikmek.

ÇITANAK

Bir dalda dört beş meyvenin yanyana bulunması. Küçük dal. Bir dalda birkaç meyvenin bulunması.

ÇIĞILTI

Çığlıkla karışık sesin adı.

ÇIRPICI

Çırpma işini yapan kimse ya da şey. Yazma kumaş işlerini, boyaları tutsun diye deniz suyunda çırpan kimse. Pişirmeden önce malzemeyi çırpan, karıştıran elektrikli alet, mikser.

ÇITIMAN

Hayvan yemi yığını.