ÇI ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çı" olan, 5 harfli toplam 110 adet kelime bulunmaktadır. çı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇIDAR

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış veya ip. Çam ağacı.

ÇITIF

Üzüm salkımındaki küçük salkımcık: Bu çıtıfın üzümleri çok tatlıdır.

ÇIĞIT

Karlı yerlerde kürekle açılan yol. Hamile kadınların yüzünde görülen koyu renkli leke. Çekirdek. Bazı kimselerin yüzlerinde bulunan nokta nokta esmer lekeler, çil. Pamuk çekirdeği.

ÇIĞAL

Çakıl. Palamut meyvesinin üst kısmı. Kümes hayvanlarının ve uçan kuşların uzun tüyleri.

ÇIHLA

Yalnız, arı: Kumaş çıhla beyaz.

ÇIHUH

Çıkık.

ÇIĞRA

Taşlı yol, patika.

ÇIVKA

Kavak ve söğüt ağaçlarının yeni sürmüş yumuşak ve ince dalları, budaksız, düzgün çubuk. Sivri boynuz.

ÇIMKI

İnce, uzun değnek. Çalı, odun parçaları: Çımkı topla gel de şu ateşi yakalım. Kıvılcım.

ÇIFIN

Fundalıklarda olan sarı çiçekli bodur bir ağaç. Küçük hamur teknesi.

ÇIVIH

Cıvık, sulu.

ÇILPA

Kulakları küçük keçi: Çılpa yağmurda kaldı.

ÇIRPİ

Çırpı,yakılacak dal parçaları. Çırpı; yakacak ince dal parçaları.

ÇIYAN

Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek (Scolopendra). Hain.

ÇITMA

Hayvan tekmesi. Pencere kafesi. Bir çeşit beyaz hamam havlusu.

ÇITEN

Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. Ağaç dallarından yapılmış küçük kulübe.

ÇIHAR

Çıkar, kâr, fayda.

ÇIFIT

Yahudi. Hileci, düzenbaz.

ÇIKAR

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar.