Sonu ÇÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "çü" olan, toplam 89 adet kelime bulunmaktadır. Sonu çü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında çü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde çü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YUKARIÖRÜKÇÜ

11 harfli kelimeler

LÜMBÜRLÜPÇÜ

10 harfli kelimeler

ÖZGÜRLÜKÇÜ, ÇEMBERÖLÇÜ, DÜĞÜNLÜKÇÜ

9 harfli kelimeler

ATATÜRKÇÜ, KÖTÜLÜKÇÜ, MİDİBÜSÇÜ, MİNİBÜSÇÜ, PARAŞÜTÇÜ, ÜÇGENÖLÇÜ, ÜÇĞENÖLÇÜ, ZERDÜŞTÇÜ

8 harfli kelimeler

CÜMBÜŞÇÜ, ÇÖPLÜKÇÜ, GÖZLÜKÇÜ, GÜMRÜKÇÜ, GÜNLÜKÇÜ, OTOBÜSÇÜ, SÖZLÜKÇÜ, ÜFÜRÜKÇÜ, ALANÖLÇÜ, DANAKÜÇÜ, DÜMBÜKÇÜ, DÜNGÜRÇÜ, GÜNNÜKÇÜ, KÜDRÜVÇÜ, LÖPLÖPÇÜ

7 harfli kelimeler

DÖVÜŞÇÜ, DÜDÜKÇÜ, GÜLÜTÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, KÖRÜKÇÜ, KULÜPÇÜ, ÖRGÜTÇÜ, SÖKÜKÇÜ, SÜLÜKÇÜ, BÜLÜKÇÜ, ÇÜRÜKÇÜ, DÜĞÜNÇÜ, DÜĞÜRÇÜ, DÜĞÜŞÇÜ, GÖRÜKÇÜ, GÜDÜKÇÜ, İZLEÜÇÜ, KÜTÜKÇÜ, MÜCÖKÇÜ, ÖDÜNÇÇÜ, PÖÇÜKÇÜ, PÖLÜTÇÜ, RUHGÖÇÜ, ÜLLÜPÇÜ, ÜSKÜFÇÜ, YÜZÖLÇÜ

6 harfli kelimeler

BLÖFÇÜ, FLÜTÇÜ, GOLFÇÜ, KÜRKÇÜ, ÖĞÜTÇÜ, SÖRFÇÜ, TÜRKÇÜ, ÖZÜNÇÜ

5 harfli kelimeler

ÇÖPÇÜ, DÜŞÇÜ, KÖKÇÜ, KÖSÇÜ, LÜPÇÜ, SÜTÇÜ, TÜPÇÜ, YÜKÇÜ, ÇARÇÜ, ÇÜÇÇÜ, ÇÜTÇÜ, DÜNÇÜ, KÖĞÇÜ, KÖYÇÜ, KÜKÇÜ, LÖPÇÜ, YÜNÇÜ

4 harfli kelimeler

GÖÇÜ, ÖLÇÜ, BÖÇÜ, ÇÜÇÜ, İNÇÜ, KÖÇÜ, KÜÇÜ, PÖÇÜ

3 harfli kelimeler

ÖÇÜ

2 harfli kelimeler

ÇÜ

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÜ

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Gitti.

LÜMBÜRLÜPÇÜ

Hazır yiyici, beleşçi.

PARAŞÜTÇÜ

Paraşütle atlayarak yere inen kimse.

ATATÜRKÇÜ

Atatürkçülük yanlısı, Kemalist.

KÖTÜLÜKÇÜ

Her türlü kötülüğü yapacak ahlakta olan, şerir.

MİNİBÜSÇÜ

Minibüsü olan, minibüs alıp satan veya işleten kimse.

ÇEMBERÖLÇÜ

Çemberin yay uzunluğunun ölçülmesi.

ZERDÜŞTÇÜ

Zerdüştçülüğü benimseyen.

ÜÇGENÖLÇÜ

Bir üçgenin altı öğesinden üçü verildiğinde, üçgenölçüsel oranlar yardımıyla bilinmeyen öbür öğeleri hesaplamaya yarayan uzbilim dalı.

ÜÇĞENÖLÇÜ

Düzlemsel ya da toparsal üçgenlerin öğelerini, özellikle açılan ve kıyılan arasında var olan bağıntıların incelenmesini konu edinen uzbilim dalı.

MİDİBÜSÇÜ

Midibüs alıp satan, işleten veya kullanan kimse.

CÜMBÜŞÇÜ

Cümbüş çalan veya satan kimse.

ÖZGÜRLÜKÇÜ

Özgürlük yanlısı olan.

DÜĞÜNLÜKÇÜ

Evlenmelerde erkek tarafından kız tarafına gönderilen erkek elçi.

YUKARIÖRÜKÇÜ

Malatya ili, Akçadağ belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇÖPLÜKÇÜ

Çöplükleri satın alarak işe yarar madde ve malzemeleri yeniden değerlendirmek için hazırlayan kimse.

  -   -   -  

Anlamında ÇÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKILLI

Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

AÇIORTAY

Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

AKSESUAR

Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

AKÇE

Küçük gümüş para. Her tür madenî para, akça.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

AKAK

Yatak. Eğimi, inişi fazla olan yer. Suyun ivinti yeri. Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

ADAKLAMAK

Küçük çocuk yürümeye başlamak.

AĞIRBAŞLI

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı. Gösterişli. Değeri çok olan, ağır.

AĞAÇÇIK

Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç.

AFİS

Gümüş balığının küçüğü.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ADACIK

Küçük ada.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

ADAMCIK

Kendisine acınılan kimse. Yerilen, küçümsenen kimse.

AĞIL

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Hale. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AKARCA

Küçük akarsu. Sürekli işleyen çıban, fistül. Kaplıca. Kemik veremi.