ÇÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "çü" olan, toplam 148 adet kelime bulunmaktadır. çü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu çü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde çü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ÇÜRÜTÜLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

ÇÜRÜTÜLEBİLME

12 harfli kelimeler

ÇÜRÜMENCELİK, ÇÜRÜTEBİLMEK, ÇÜRÜTÜVERMEK, ÇÜRÜYÜVERMEK

11 harfli kelimeler

ÇÜCÜKLENMEK, ÇÜRÇÜNLEMEK, ÇÜRÜKLENMEK, ÇÜRÜKPİSLİK, ÇÜRÜTEBİLME, ÇÜRÜTÜVERME, ÇÜRÜYÜVERME

10 harfli kelimeler

ÇÜRÜTÜLMEK, ÇÜCKÜRTMEK, ÇÜCÜKLEMEK, ÇÜÇÜKLEMEK, ÇÜKÜNDÜRÜK

9 harfli kelimeler

ÇÜRÜTÜLME, ÇÜÇKÜRMEK, ÇÜRÜTÜLÜŞ, ÇÜTLEŞMEK, ÇÜVDÜRMEK, ÇÜVELEMEK, ÇÜYDÜRMEK

8 harfli kelimeler

ÇÜKÜNDÜR, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, ÇÜRÜTMEK, ÇÜÇKÜRÜK, ÇÜFTELLİ, ÇÜGÜNDÜR, ÇÜĞÜTMEK, ÇÜLLEMEK, ÇÜLLİYEN, ÇÜMBÜZÜK, ÇÜMENLİK, ÇÜMTİLLİ, ÇÜRÜKBAĞ, ÇÜRÜKLER, ÇÜRÜMPÜS, ÇÜRÜŞMEK, ÇÜRÜTTÜM, ÇÜTTÖYUH, ÇÜVÜNCEK

7 harfli kelimeler

ÇÜRÜKLÜ, ÇÜRÜMEK, ÇÜRÜTME, ÇÜRÜTÜŞ, ÇÜRÜYÜŞ, ÇÜÇERKA, ÇÜKELİK, ÇÜKLÜCE, ÇÜNCÜLÜ, ÇÜNGÜRT, ÇÜRİMEK, ÇÜRÜKÇÜ, ÇÜRÜNTÜ, ÇÜRÜREK, ÇÜŞTÜRE, ÇÜTLEME

6 harfli kelimeler

ÇÜNGÜŞ, ÇÜRÜME, ÇÜECİK, ÇÜĞMEK, ÇÜKLÜK, ÇÜLAKİ, ÇÜLEKE, ÇÜLEPE, ÇÜLÜNK, ÇÜMBÜL, ÇÜMBÜŞ, ÇÜMCÜK, ÇÜMMEK, ÇÜNGÜL, ÇÜNKİM, ÇÜNKÜT, ÇÜNMEK, ÇÜNTÜK, ÇÜPPEN, ÇÜREYH, ÇÜRMÜK, ÇÜRTME, ÇÜRÜŞÜ, ÇÜRÜYH, ÇÜŞDÜM, ÇÜŞŞEK, ÇÜŞTÜK, ÇÜTLÜK, ÇÜTMÜK, ÇÜVMEK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇÜNKÜ, ÇÜRÜK, ÇÜCÜK, ÇÜÇÇÜ, ÇÜÇÜK, ÇÜÇÜL, ÇÜÇÜM, ÇÜĞEN, ÇÜĞÜL, ÇÜKÜR, ÇÜLEK, ÇÜLKİ, ÇÜLKÜ, ÇÜLPE, ÇÜLÜL, ÇÜMÇE, ÇÜMEK, ÇÜMEN, ÇÜMÜK, ÇÜMÜŞ, ÇÜNGE, ÇÜNKİ, ÇÜNÜT, ÇÜPÜR, ÇÜREK, ÇÜŞAY, ÇÜŞKA, ÇÜŞÜK, ÇÜTAH, ÇÜTÇÜ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇÜÇE, ÇÜÇÜ, ÇÜLE, ÇÜMA, ÇÜMÜ, ÇÜNE, ÇÜNÜ, ÇÜPÜ, ÇÜVE, ÇÜYÜ

3 harfli kelimeler

ÇÜŞ, ÇÜF, ÇÜĞ, ÇÜK, ÇÜM, ÇÜN, ÇÜR, ÇÜT, ÇÜY

2 harfli kelimeler

ÇÜ

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÜ

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Gitti.

ÇÜRÜTEBİLME

Çürütebilmek işi.

ÇÜRÜTÜLEBİLMEK

Çürütülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇÜRÜYÜVERME

Çürüyüvermek işi.

ÇÜRÜKPİSLİK

Kokmuş, bozulmuş yiyecek.

ÇÜRÜKLENMEK

Şüphelenmek.

ÇÜCÜKLENMEK

Filizlenmek, yeşermek.

ÇÜRÜTEBİLMEK

Çürütme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇÜRÇÜNLEMEK

Uyuklar vaziyette düşünmek. Gecelik elbisesiyle oturmak.

ÇÜRÜMENCELİK

Oyunda puan kaybetmemek için söylenir.

ÇÜRÜTÜLMEK

Çürütme işine konu olmak. Doğru olarak ileri sürülen düşüncenin, davanın, iddianın yanlışlığı, gerçeklere dayanmadığı ortaya çıkarılmak.

ÇÜRÜTÜVERMEK

Çabucak çürütmek.

ÇÜRÜTÜVERME

Çürütüvermek işi.

ÇÜRÜYÜVERMEK

Çabucak veya ansızın çürümek.

ÇÜCKÜRTMEK

Aksırmak.

ÇÜRÜTÜLEBİLME

Çürütülebilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında ÇÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIRBAŞLI

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı. Gösterişli. Değeri çok olan, ağır.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

AKARCA

Küçük akarsu. Sürekli işleyen çıban, fistül. Kaplıca. Kemik veremi.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AKAK

Yatak. Eğimi, inişi fazla olan yer. Suyun ivinti yeri. Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

AKÇE

Küçük gümüş para. Her tür madenî para, akça.

AÇIORTAY

Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AĞAÇÇIK

Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç.

AKSESUAR

Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

AĞIL

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Hale. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

ADAKLAMAK

Küçük çocuk yürümeye başlamak.

AFİS

Gümüş balığının küçüğü.

AKILLI

Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

ADAMCIK

Kendisine acınılan kimse. Yerilen, küçümsenen kimse.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

ADACIK

Küçük ada.